Kreativitet i undervisningen

Kreativitet for mig i undervisningen og for mine elever:

Kreativitet for mig er en blandt flere måder at møde det faglige på. Jeg finder det særligt oplagt at anvende kreative arbejdsformer til opstarten af et nyt emne eller en ny tekst. Jeg sætter typisk en ramme, som så skal animere eleverne/kursisterne til at tænke kreativt og/eller trække på deres forforståelse. Det kan være gennem mindmaps, tegninger, billedanalyser, idékort, lego, videredigtninger, remedieringer, dramatiseringer, paneldebatter, o.l. På den måde tjener kreative øvelser i første omgang som en variation, og som en god måde at arbejde sig ind på noget nyt, og bevæge sig i det felt, hvor der ikke er ét rigtigt facit, men hvor der kan være flere idéer i spil.

Hvordan oplever og opfatter mon så eleverne/kursisterne kreativitet? Her er der sikkert lige så mange svar, som der er kursister. De fleste hilser variationen velkommen, men jeg oplever, at instrumentelle kursister kan slå sig lidt i tøjret. De oplever det som spild af tid. De vil hellere have noget fagligt på tavlen og i notesbogen, for nu at udtrykke det lidt forenklet. Andres modstand går efter på, at de rystes ud af deres comfortzone. Her tænker jeg, at italesættelse af, at der ikke er et fast forankret mål og at der ikke er en bestemt korrekt løsning på en kreativ opgave. De fleste er heldigvis åbne over for de kreative tiltag, og det skaber oftest en god dynamik og et frisk pust – og ikke mindst nye perspektiver på det faglige, som er i fokus.

Zita Jakobsen, Randers HF & VUC

8 Comments

  1. Friday Night Funkin ‘ is a Newgrounds rhythm game made in HaxeFlixel originally created for Ludum Dare 47. Programmed by ninjamuffin99 with a soundtrack produced by Kawai Sprite and artwork created by PhantomArcade and evilsk8r.

    The plot of the game centers around Boyfriend trying to hook up with Girlfriend, but her ex-rockstar father Daddy Dearest doesn’t approve of him. It’s up to Boyfriend to rap battle his way through him and anyone else that stands in his way so that he can finally get freaky! Think you got what it takes? play now!

Leave a Reply