Kreativitet i undervisningen

Kreativitet for mig i undervisningen og for mine elever:

Kreativitet for mig er en blandt flere måder at møde det faglige på. Jeg finder det særligt oplagt at anvende kreative arbejdsformer til opstarten af et nyt emne eller en ny tekst. Jeg sætter typisk en ramme, som så skal animere eleverne/kursisterne til at tænke kreativt og/eller trække på deres forforståelse. Det kan være gennem mindmaps, tegninger, billedanalyser, idékort, lego, videredigtninger, remedieringer, dramatiseringer, paneldebatter, o.l. På den måde tjener kreative øvelser i første omgang som en variation, og som en god måde at arbejde sig ind på noget nyt, og bevæge sig i det felt, hvor der ikke er ét rigtigt facit, men hvor der kan være flere idéer i spil.

Hvordan oplever og opfatter mon så eleverne/kursisterne kreativitet? Her er der sikkert lige så mange svar, som der er kursister. De fleste hilser variationen velkommen, men jeg oplever, at instrumentelle kursister kan slå sig lidt i tøjret. De oplever det som spild af tid. De vil hellere have noget fagligt på tavlen og i notesbogen, for nu at udtrykke det lidt forenklet. Andres modstand går efter på, at de rystes ud af deres comfortzone. Her tænker jeg, at italesættelse af, at der ikke er et fast forankret mål og at der ikke er en bestemt korrekt løsning på en kreativ opgave. De fleste er heldigvis åbne over for de kreative tiltag, og det skaber oftest en god dynamik og et frisk pust – og ikke mindst nye perspektiver på det faglige, som er i fokus.

Zita Jakobsen, Randers HF & VUC

Leave a Reply