Moduler

MODULER:

Modul 0: Din udfordring

BESKRIVELSE AF DIN UDFORDRING MED INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN – DET HANDLER OM AT UDVIKLE UNDERVISNING

På forhånd og som indledning til seminar 1 vil vi gerne bede dig gøre nogle overvejelser om det projekt, du vil arbejde med gennem forløbet. Du skal ikke uploade eller aflevere disse overvejelser, blot medbringe dem i et passende digitalt format, f.eks. et word-dokument. Som det fremgår af overskriften er det vigtigt, at projektet tager udgangspunkt i din undervisning eller andre formidlingsaktiviteter.

På dette stadium er det desuden rigtig vigtigt, at du forsøger at undgå at tænke i løsninger – det vigtige er at beskrive og forstå den nuværende undervisningssituation.

 • Overskrift: Giv din udfordring med innovation og entreprenørskab i UNDERVISNINGEN en foreløbig arbejdstitel – den skal være beskrivende – det kreative kommer senere.
 • Undervisningsrum: Hvor udspiller denne udfordring sig – eller hvor skal den udspille sig? Tænk i både fysiske og virtuelle undervisningsrum.
 • Aktører
  • Målgruppe (elever/studerende)
  • Partnere (andre lærere/undervisere, ledelse, eksterne partnere etc.)
 • Nuværende undervisningspraksis: Hvad gør du og de andre aktører i dag? Medtag både hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig tænkning og handlen. Prøv at beskrive aktørernes tænkning og handlen så konkret som muligt, som hvis du optog en video.
 • Bagvedliggende begrundelse:Prøv at argumentere for den nuværende praksis – hvorfor gør du/I, som I gør nu? Det kan f.eks. være pædagogiske, didaktiske, organisatoriske og/eller praktiske begrundelser.
 • Redskaber:Hvilke metoder, teknikker, redskaber, værktøjer, teknologier etc. benyttes i øjeblikket?
 • Udfordring:Uddyb (i forhold til overskriften), hvori udfordringen/problemet består.

 

MODUL 1: Feltarbejde

Denne opgave er 4-delt

 1. Du skal foretage en feltundersøgelse på din skole/uddannelsesinstitution ved at tale med din/dine interessenter. Du kan bruge Karl Tomms spørgsmålstyper til at spørge ind til dine interessenters oplevelse
 2. Opsaml’ dine data i matrixen med hvem, hvor, hvordan og hvad
 3. Forhold de indsamlede data til ”verden efter”
 4. Lav en visuel præsentation, hvor du har fokus på de forandringer, som samtalerne har givet til dit projekt/din forståelse af din udfordring.

Cirkelrefleksion: Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning?

Præsentationen publiceres på bloggen (datoer gives på kurset).

Der er mulighed for vejledning i læringsgruppen mellem seminar 1 og 2, datoen aftales i læringsgruppen.

 

MODUL 2: Undervisningsdesign

Information om modul 2 kommer senere.

MODUL 3: Synopsis

Information om modul 3 kommer senere.