Seminarer

SEMINARER:

Seminar 1: Sæt dine resurser i spil og kvalificér udfordringer

På seminar 1 arbejder vi med at kvalificere dig til at sætte dine resurser i spil i din egen praksis samt med at identificere og kvalificere de udfordringer, som du gerne vil arbejde med på kurset. På seminaret præsenterer vi arbejdsmetoder, forståelse for entreprenørskabsdidaktik samt redskaber til samarbejde.

Slides Dag 1
Slides dag 2
LITTERATUR

 

SEMINAR 2: Fra udfordring over muligheder til prototype

På seminar to lægger vi ud med, at deltagerne præsenterer deres feltstudier. Dette er udgangspunktet for at skabe muligheder, hvorefter der introduceres til kreativitet teoretisk såvel praktisk. Der arbejdes med kreative metoder og værktøjer, der kan fremme divergent og konvergent tænkning. Ligesom der introduceres til at arbejde med prototyper. Det kreative arbejde kobles med mål og taxonomier for entreprenørskabsundervisning.

LITTERATUR (MED FORBEHOLD FOR MINDRE ÆNDRINGER)
Program

Mandag

12.00-13.00 Frokost

13.00 Præsentation af og feedback på de etnografiske undersøgelser (hjemmearbejde)

14.45 Kaffepause

15.00 FFE’s taksonomi, faglige og entreprenørielle læringsmål, med særligt fokus på den kreative dimension

Teoretisk introduktion til kreativitet

Hvordan kan kreativitet bringes yderligere i spil i din undervisning og/eller på din uddannelsesinstitution?

19.00 Middag

Tirsdag

8.30 Kreative metoder og didaktik

Underviserroller, når der arbejdes med kreative processer

Praktisk afprøvning af kreative teknikker med henblik på at inkorporere kreativitet yderligere i undervisningen

11.30 Frokost

12.15 Prototyping i praksis

Gode (undervisnings)praksisser

13.45 Kaffepause

14.00 Påbegynde eget undervisningsdesign

Afrunding og næste modulopgave

SEMINAR 2_HF RANDERS .compressed

SEMINAR 3: Præsentation, forfining og forankring

Det er udgangspunktet for dette seminar, at alle deltagere møder op med en løsning, som helt eller delvist kan afhjælpe det problem/den udfordring, som de i begyndelsen af forløbet dokumenterede er til stede i deres undervisning og evt. bredere på hele/dele af deres uddannelsesinstitution. Ligeledes bør en del af løsningen være afprøvet i en relevant kontekst. Disse løsninger præsenteres i kort form.

Et helt særligt kendetegn ved dette seminar er, at deltagernes ledere inviteres til at deltage i en del af seminaret med henblik på, at de får indblik i deltagernes læring, og at de sammen med deltagerne kan tage de første skridt i retning af praktisk at forankre den udviklede løsning, så den kan blive bæredygtig.

Seminaret vil også indeholde gæsteoplæg om implementering og forankring af entreprenørielle processer og mindset i organisationer. Ligesom der arbejdes med nye underviserroller og ”det entreprenørielle universitet/den entreprenørielle skole”.

Program
Tirsdag

12.00 Frokost

13.00 Velkommen til seminar 3
Gæsteoplæg om underviserroller i forbindelse med entreprenørskabsundervisning v/lektor Mette Linddahl Thomassen, VIA

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Introduktion til NaBC-modellen og pitching som koncept og pædagogisk værktøj v/ Helle & Lauge V Rasmussen, Pitcherific
Praktisk arbejde med pitches i Pitcherific-værktøjet
Afprøve dele af den endelige præsentation + peer feedback

17.45 Fællesdelen slutter senest
Justering af præsentation på baggrund af feedback (individuelt eller i præsentationsgrupper)

19.00 Middag

Onsdag

8.30 Evt. gruppebillede

9.00 Præsentationer og feedback efter nærmere plan

12.00 Frokost

12.45 Inspirationsoplæg v/Leder og underviser, Gitte Albrechtsen, Odense VUC og HF

          Refleksion i præsentationsgrupper sammen med ledere på – i) oplæg, ii) betydning for hvordan jeg arbejder videre, iii) betydning for mit undervisningsdesign

Paneldiskussion

15.00 Kaffe

15.15 Diskussion af forankring af entreprenørskab på skolen
15.45 Netværksaftaler
16.00 Evaluering & afrunding

slides seminar 3 HF
Underviserrollen i entreprenørskab