KURSUSBESKRIVELSE

KURSUSBESKRIVELSE

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab ruster dig til undervise i entreprenørskab og innovation, og lige så vigtigt at integrere og anvende innovation og entreprenørskab i andre fag. Uddannelsen er praksisnær og tager udgangspunkt i din faglighed og konteksten på din uddannelsesinstitution. Den grundlæggende logik er, at du tilegner dig kompetencer inden for entreprenørskabsundervisning ved selv at gennemgå en entreprenøriel proces, der har fokus på at udvikle et undervisningsforløb eller et andet nyt didaktisk tiltag. Som modellen illustrerer, består forløbet dels af 4 seminarer, dels af mellemliggende moduler, hvor du arbejder med dit entrepreneurielle projekt med sparring fra medkursister og undervisere. På seminarerne får du både teoretiske og metodiske input, men påbegynder også arbejdet med at bringe dit projekt videre.

På uddannelsen deltager lærere og undervisere fra grundskolen, de gymnasiale og videregående uddannelser i hele Danmark. Du får en unik mulighed for at skabe et netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner, ligesom der er fokus på redskaber og metoder, som kan anvendes på alle niveauer. Ved at følge kurset sammen med en kollega fra din arbejdsplads sikrer du dig både en sparringspartner gennem hele forløbet og opbakning, når det nye koncept skal forankres hjemme i organisationen. Desuden bliver du tilknyttet en læringsgruppe, som skaber rammen for nye perspektiver og inspiration, peer feedback m.m.

E3U-Modellen
Visuel fremstilling af E3U-Modellen tegnet af Ivara Kommunikation.