Seminarer

SEMINARER:

Seminar 1: Sæt dine resurser i spil og kvalificér udfordringer

På seminar 1 arbejder vi med at kvalificere dig til at sætte dine resurser i spil i din egen praksis samt med at identificere og kvalificere de udfordringer, som du gerne vil arbejde med på kurset. På seminaret præsenterer vi arbejdsmetoder, forståelse for entreprenørskabsdidaktik samt redskaber til samarbejde.

Program for tirsdag

13.00 Velkomst, definitioner og eksempler på undervisning i/med entreprenørskab

14.30 Pause

15.00 Sarasvathy’s effectuation-logik, generelt og i undervisningsregi, samt en vision for dit projekt

16.30 Pause

17.00 Formål med entreprenørskabsundervisning – forskellige paradigmer

18.00 Sandwich

18.30 Egne ressourcer, refleksion og opsamling

Program for onsdag

8.30 Velkommen tilbage, introduktion til Karl Tomm samt gruppeøvelse med spørgsmålstyper i f.t. eget projekt

10.30 Pause

11.00 Redefinition af udfording på baggrund af overblik over ressourcer og spørgsmål/feedback i løbet af seminaret

12.00 Frokost

13.00 Etnografiske metoder – introduktion, planlægning af feltarbejde m.m.

14.00 Pause

14.30 Feltarbejde fortsat samt refleksion og afrunding

SLides Dag 1
Slides dag 2
LITTERATUR

 

SEMINAR 2: Fra udfordring over muligheder til prototype

På seminar to lægger vi ud med, at deltagerne præsenterer deres feltstudier. Dette er udgangspunktet for at skabe muligheder, hvorefter der introduceres til kreativitet teoretisk såvel praktisk. Der arbejdes med kreative metoder og værktøjer, der kan fremme divergent og konvergent tænkning. Ligesom der introduceres til at arbejde med prototyper. Det kreative arbejde kobles med mål og taxonomier for entreprenørskabsundervisning.

Slides, Kåre Moberg (002)
Seminar 2, dag 1
Seminar 2, dag 2

SEMINAR 3: Præsentation, forfining og forankring

Det er udgangspunktet for dette seminar, at alle deltagere møder op med en løsning, som helt eller delvist kan afhjælpe det problem/den udfordring, som de i begyndelsen af forløbet dokumenterede er til stede i deres undervisning og evt. bredere på hele/dele af deres uddannelsesinstitution. Ligeledes bør en del af løsningen være afprøvet i en relevant kontekst. Disse løsninger præsenteres i kort form.

Et helt særligt kendetegn ved dette seminar er, at deltagernes ledere inviteres til at deltage i en del af seminaret med henblik på, at de får indblik i deltagernes læring, og at de sammen med deltagerne kan tage de første skridt i retning af praktisk at forankre den udviklede løsning, så den kan blive bæredygtig.

Seminaret vil også indeholde gæsteoplæg om implementering og forankring af entreprenørielle processer og mindset i organisationer. Ligesom der arbejdes med nye underviserroller og ”det entreprenørielle universitet/den entreprenørielle skole”.

Program
Tirsdag d. 28. november

13.00 Velkommen til seminar 3
Gæsteoplæg om underviserroller i forbindelse med entreprenørskabsundervisning v/lektor Mette Linddahl Thomassen, VIA

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Introduktion til NaBC-modellen samt pitching som koncept og pædagogisk værktøj
Praktisk arbejde med pitches
Afprøve dele af den endelige præsentation + peer feedback
18.00 Sandwiches

18.30 Justering af præsentation på baggrund af feedback samt afrunding

Onsdag d. 29. november

8.30 Gruppebillede

9.00 Præsentationer og feedback efter plan

12.00 Frokost

12.45 Inspirationsoplæg v/Leder og underviser, Gitte Albrechtsen, Odense VUC og HF
Refleksion i skolegrupper inkl. ledere
Paneldiskussion

15.00 Kaffe

15.15 Diskussion af forankring af entreprenørskab på skolen/uddannelsesorganisationen
Netværksaftaler
Evaluering & afrunding

LITTERATUR
Andre materialer til seminaret

Guidelines for opponenternes feedback

Slides seminar 3 dag 1+2

Underviserrollen i entreprenørskab