Opbygning

MODULER

Moduler er perioderne mellem seminarerne, hvor du på forskellig vis arbejder med din udfordring samt at tilegne dig ny viden om undervisning i og med entreprenørskab. For det første skal du forberede dig til seminarerne ved at sætte dig ind i forskellige tekster/materialer. For det andet arbejder du på din udfordring ved at gennemgå forskellige entreprenørielle processer på din uddannelsesinstitution f.eks. en etnografisk undersøgelse og en kreativ proces. For det tredje efterbehandler/forbereder du forskellige emner ved at lave cirkelrefleksioner med nogle af dine med kursister. Alle opgaver, der indgår i modulerne introduceres på det foregående seminar. Sidst men ikke mindst er der i forbindelse med hvert modul (undtagen modul 0) mulighed for online vejledning.

SEMINARER

Er de tre perioder, hvor alle deltagere og undervisere er fysisk sammen og fuldt kan hellige sig entreprenørielle processer og didaktik. Seminarerne vil både bestå af teoretiske input fra underviserne og gæsteoplægsholdere, plenumdiskussioner, gruppearbejde og i enkelte tilfælde individuelt arbejde.