Seminarer

SEMINARER:

Seminar 1: Sæt dine resurser i spil og kvalificér udfordringer

På seminar 1 arbejder vi med at kvalificere dig til at sætte dine resurser i spil i din egen praksis samt med at identificere og kvalificere de udfordringer, som du gerne vil arbejde med på kurset. På seminaret præsenterer vi arbejdsmetoder, forståelse for entreprenørskabsdidaktik samt redskaber til samarbejde.

Slides

Litteratur

SEMINAR 2: Fra udfordring over muligheder til prototype

På seminar to lægger vi ud med, at deltagerne præsenterer deres feltstudier. Dette er udgangspunktet for at skabe muligheder, hvorefter der introduceres til kreativitet teoretisk såvel praktisk. Der arbejdes med kreative metoder og værktøjer, der kan fremme divergent og konvergent tænkning. Ligesom der introduceres til at arbejde med prototyper. Det kreative arbejde kobles med mål og taxonomier for entreprenørskabsundervisning.

SLIDES
Litteratur (Med forbehold for mindre ændringer)

SEMINAR 3: Præsentation, forfining og forankring

Det er udgangspunktet for dette seminar, at alle deltagere møder op med en løsning, som helt eller delvist kan afhjælpe det problem/den udfordring, som de i begyndelsen af forløbet dokumenterede er til stede i deres undervisning og evt. bredere på hele/dele af deres uddannelsesinstitution. Ligeledes bør en del af løsningen være afprøvet i en relevant kontekst. Disse løsninger præsenteres i kort form.

Udover præsentation af projekter og løsninger på de identificerede udfordringer, fokuserer seminaret på:

  • nye underviserroller
  • ”det entreprenørielle universitet/den entreprenørielle skole” samt implementering og forankring af entreprenørielle processer og mindset i organisationer
  • feedbackprocesser
  • at bruge (deltager)præsentationer som undervisningsmetode
  • educational IT – muligheder og udfordringer mhp at skabe innovativ undervisning, herunder pitcherific
Program

Mandag

13.00                  Velkommen til seminar 3

Underviserroller i forbindelse med entreprenørielle og innovative undervisningsformer

14.30                  Eftermiddagskaffe

15.00                  Introduktion til NaBC og andre præsentationsmodeller i læringsøjemed

Gæsteoplæg v/ Lauge V Rasmussen om Pitcherific-værktøjet og præsentationer generelt

Arbejde med 2-minutters pitches/præsentationer – forberede og afholde i mindre grupper

17.30                  Om peer feedback som undervisningsmetode og sidste informationer vedrørende morgendagens præsentationer

18.00                  Middag

19.00                  Mulighed for at lægge sidste hånd på præsentationerne

 

Tirsdag

8.30                    Sidste klargøring og gruppebillede

9.00                    Præsentation af projekter, herunder forfriskning kl. 10

12.00                  Frokost

13.00                  De sidste præsentationer

14.00                  Kaffepause

14.30                  Individuel og gruppevis refleksion på feedback fra opponenter

15.00                  Dialog i plenum ang. forankring af innovative undervisningsforløb og – metoder (Fish-bowl-metoden)

16.00                  Evaluering, afrunding og tak for denne gang – vi slutter allersenest 16.30, men nok lidt før

Slides

IOOS Seminar 3 dag 1

IOOS Seminar 3 dag 2

Lauges oplæg

Litteratur

Bidragene skrevet af Irmelin Funch Jensen, Kirsten Lauta, Anne-Birgitte Rasmussen samt “Konklusioner og anbefalinger” er primær litteratur – resten er sekundær

  • Roffe, I. (2010): Sustainability of Curriculum Development for Enterprise Education: Observations on Cases from Wales. Education + Training, Vol. 52, Issue: 2, pp.140-164
  • Thomassen, M.L. (2017): The Five Capacities of Entrepreneurship Educators: from Domain Experts to Supporters of Inherently Evolving, Unpredictable and Individually Founded Learning Processes In Branch, J., Hørsted, A. and Nygaard, C., Teaching and Learning Entrepreneurship in Higher Education. LIBRI Publishing