Cirkelrefleksion A1 – lærerroller

Lærerroller og elevroller i innovative forløb

Signe:

Noget af der interessante ved innovative forløb (og andre typer projektforløb) er vel netop, at man får mulighed for at indtage andre og/eller flere forskellige lærerroller. Herudover er det interessant, at man faktisk ofte bliver nødt til at være meget mere styrende (faciliterende), end man havde forestillet sig. Måske særligt i de kreative processer. Her skal man i nogle tilfælde sætte nogle ret stramme rammer for kreativitetsudfoldelsen, hvis man vil sikre, at eleverne ikke går i stå/slet ikke kommer i gang. Her hænger det nok også sammen med, hvor tæt problemstillingen ligger på elevernes hverdag/eget liv. Fx har jeg oplevet, at elever har haft svært ved at være kreative i forhold til konflikten i Mellemøsten, mens de havde noget nemmere ved at finde mange både problemer og løsninger i forhold til stressede gymnasieelever. Og dette hænger vel igen sammen med en progression i elevernes møde med innovation og de lærerroller, man skal/bør/med fordel kan bruge i forskellige tidspunkter af elevernes møde med innovation.

Søren:

Det er også interessant at eleverne i de innovative processer kommer tættere på det omgivende samfund, da det jo er et mål for innovations undervisningen at det skal skabe værdi for nogle. Der skal således gerne være deltagelse af eksterne samarbejdspartnere. Det stiller også krav til lærerrollen, da lærerene jo også i et eller andet omfang skal tilvejebringe denne kontakt. Her er der måske brug for at organisationen (skolen) har en eller flere personer som har en særlig god kontakt til lokalsamfundet. På Skive Gymnasium og HF kunne bestyrelsen måske også bruges som en ressource til at tilvejebringe denne kontakt, da den blandt andet består af personer for erhvervslivet.
I forhold til hvor langt eleverne er i deres kendskab til innovative metoder er det også vigtigt at læreren kan agerer i et undervisningsrum, hvor frustrationsgraden til tider kan være høj, da det kan være svært at være kreativ. Derfor kan det kræve en del stilasering især for de fagligt svage elever der ikke har innovations erfaring

Christina:

Eleverne bruger ofte mig som domæneekspert, som nok hænger sammen med deres fokus på at få de rigtige svar som de skal bruge til deres eksamen, og ikke så meget på den generelle almendannelse og udvikling at personlige kompetencer. Har den samme oplevelse som Signe at (måske) lidt overraskende at innovations processer kræver mere klar styring fra lærerne, men det giver god mening når vi tænker på den elevgruppe vi møder på HF. Samtidig tror jeg det er vigtigt at man italesætter processen, tydeliggør hvor de er i processen, og hvorfor de skal igennem de enkelte delelementer i processen. som for eksempel at der skal mange “dårlige” ideer til en god ide. ‘Modsat’ skal elevrollen også italesættes for dem, de skal vide at de har ansvaret for projektet og skal tage ansvaret for projektet da de selv er den primære motor.

 

Leave a Reply