Gruppe C2 Cirkelrefleksion modul 2 om lærerroller og elevroller

Jeg har endnu ikke gennemført et helt innovativt forløb, men jeg trækker på min erfaring fra KS og samfundsfag/historie på enkeltfag samt undervisningen på modul 2. HF-elever er en broget skare mennesker, og en gruppe af dem bliver aldrig klar til projektarbejdet (Steen Becks læringshjul), hvor jeg burde indtage lærerrollen som konsulent. Det er fint i tråd med det fine oplæg af Mette Thomassen fra VIA, som i sit oplæg fortalte om de rolle, hun har haft og de lærerroller, som hun aldrig har haft. Jeg kan sagtens genkende hendes erfaringer. Nogle gange skal der sætte ind andre steder f.eks. de personlige kompetencer såsom det rummelige samarbejde, før en gruppe overhovedet kan gå videre.

Når der skal arbejdes med innovative processer i et længere forløb, så er det min forstilling, det kræver en forholdsvis høj grad af lærerstyring i arbejdsprocessen og med opsamlinger løbende – at kunne forholde sig til processen skal eleverne have hjælp til. Det bliver så en udfordring ikke at indtage lærerrollen som skulptør hele tiden. På den anden side skal eleverne have de første erfaringer. Når eleverne begynder på deres næste eller det tredje innovative forløb, skulle det være mere oplagt at indtage lærerrollen som skulptør, fordi eleverne nu er mere sikre og selvstændige. Efter det første forløb forstiller jeg mig, det i langt højere grad er gavnligt at give eleverne langt større frihed i arbejdet med den innovative arbejdsproces, så de kan gøre sig gode og dårlige erfaringer. Nu skulle de gerne have redskaber til at håndtere erfaringerne. Nu lyder det til, jeg kun mener en høj grad af lærerstyring virker. Eleverne kommer jo ikke udenom, de skal arbejde mere selvstændigt i dele af processen også i det første forløb. Stilladsering ville her være til gavn for eleverne i forskellige former fx håndtering af tekster og teori eller hvordan man indgår konstruktivt i gruppearbejdet eller en guideline til processen.

Hvis eleverne skal klædes på til at arbejde med innovative processer/entreprenørskab (og have modet til det), er det en selvfølge, læreren går først altså som en rollemodel både med det gode eksempel og det dårlige eksempel – ellers kunne det ske nogle elever ville vælge det fra på forhånd.

Mvh. Terkel Jakobsen

tt@hhfvuc.dk

4 Comments

  1. Help Me With My Homework
    Getting someone to help you with your homework may be the best option for a young student who needs extra assistance. Some subjects are difficult, and students tend to spend too much time on them. ” Help Me With My Homework” read more read more. This way, you will be able to hang out without the guilt of unfinished work. Clients using services, enroll in some of the best colleges and universities in the world.

  2. Hello! I do not sleep well because of the backlog of studies, and spend a lot of time writing papers and essays. One day I was advised to find paper writing online, and I found https://paperwritingservice.com/. Now they write me articles, I finally have time for myself and my hobbies and leisure. Writers with experience, allowed me to save time to study more important subjects. I recommend it to others.

Leave a Reply