Definition af innovation Gruppe A

Innovation/entreprenørskab er, når man tager ansvar for et projekt, overvejer ens udfordringer og muligheder samt styrker og svagheder, mens man arbejder problemløsningsorienteret på et produkt i en proces, hvor noget nyt skabes, samtidig med at man overvejer det nyes/produktets udformning.

Leave a Reply