Definition af innovation og entreprenørskab

Definition af innovation og entreprenørskab:

“Rammesætning af en kreativ proces hvor man udvikler (sig til at kunne udvikle) noget eller nogen på en nyskabende, problemløsende og værdiskabende måde vha. samspil af viden fra forskellige felter og med en klart defineret modtager eller tredje part, som man interagerer med.”

Leave a Reply