Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning

Kreativitet handler om at frisætte en indre inspirationskilde, der som ånden i flasken støtter til forandring, udvikling og innovation. Udgangspunktet er derfor en allerede erkendt erfaringsverden samt et allerede eksisterende kompetenceniveau. Ud fra denne referenceramme kan der leges inden for en given kontekst med forskellige variabler, således at eksisterende viden og kompetencer sættes i spil på en ny måde. Derved frisættes udgangspunktet til at skabe innovative og akkomododerende tiltag. Selve ideudviklingen må nødvendigvis være både processuel og individuel, da bevægelsen har retningen indefra og ud gennem et dybere møde med sig selv.
Kreativitetens værste fjende er sindets begrænsninger, og det er derfor essentielt for aktivitet i skaberrummet at individet vælger at kaste sig ud i legen omkring en potentiel udvikling af egen viden eller indeværende kompetencer. Legen og søgen kan styrke sindets evne til at åbne op til dets ukendte landskab, og åbenbare dybder der kun venter på at hjælpe på vej til nytænkning og forandring.
Rent fagligt kan de kreative processer åbne til nye videns sammenhænge, kvalitetsoptimering fx inden for undervisningsverdenen mhp pædagogisk og didaktiske overvejelser og planlægning til gavn for både lærer, elever og studerende.
Kreativitetsmusklen kan trænes. Den kan blive en del af elevens entreprenørskabs identitet, hvor eleven bliver primær aktør i egen læringssituation.
For en god ordens skyld må det italesættes at begrænsningens verden ikke udelukkende er styret af psykologiske og indre styrede begrænsninger. Det kan også være forskellige ydrestyrede faktorer så som tid, plads og økonomi i spil, men selv med disse udfordringer er det blot en invitation til at sætte kreativiteten i spil i en ekstra og muligvis udfordrende dimension. Den største kreativitetsbegrænsning er i bund og grund sindets egen, men betingelserne for at processe præger sindets muligheder for at vækste, så kontekstuelt må det i vores arbejdssammenhæng med entreprenørskabs uddannelsen samt anvendelse af denne efterfølgende være en dobbeltrettet bevægelse mellem undervisere og ledelse.

Lene

 

Kreativitet , kan være at skabe noget nyt og overraskende i forhold til undervisningen , tage nye metoder i brug og finde på alternative løsninger i undervisningen. “Vende tingende på hovedet” engang imellem og afprøve forskellige strategier . Kreativitet er en proces , hvor man finder nye veje og er åben for nye ideer og løsninger. Kreativitet er uforudsigeligt og kan ende ud med at blive til noget andet end det som man i første omgang havde tænkt sig.                                                                    Åbenhed , nysgerrighed og  mod til at bryde grænser og afprøve nyt.

Rie

 

Kreativitet i undervisningen kan skabe mere engagement og motivation hos elever generelt. Vi skal forsøge at fange og fastholde deres interesse for det konkrete emne.  Nogle elever kan have svært ved at koncentrere sig og holde fokus under en lang teoretisk forelæsning trods anvendelse af visuelle eksempler. De kan have svært ved at lytte gennem længere tid, selvom der føres en dialog med klassens aktive elever. De passive elever har ikke lyst til at spørge eller svare, når der opfordres hertil. Kreativitet kan “vække” deres nysgerrighed, så de vil deltage mere. Når undervisningen bliver “krydret” med noget overraskende,  virker det aktiverende for selv de mindst motiverede. Kreative lege kan gøre det legalt, at usikre elever tør spørge “dumt”, da en leg opfattes som noget uformelt. Det kunne være forskellige praktiske øvelser, som kan give mening i forhold til pensum. Ideer til gode kreative tiltag kan udveksles blandt kolleger, så vi kan inspirere hinanden. Undervisnings stedet behøver ikke at være indendørs i et auditorium med nedrullede gardiner i 45 minutter ad gangen.

Dorte R.

Leave a Reply