Visionsdag for DiDak: Lærernes perspektiver

Et af de grundlæggende elementer i DiDak-projektet har været de fem gymnasieskolers arbejde med digitale kompetencer. Lærerne har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til dette i undervisningen og samtidig med en etablering af en digital skolekultur. Se tre underviseres slides fra visionsdagen med gode eksempler fra praksis.

Visionsdag for DiDaK: Forskernes præsentationer og slides

Visionsdagen satte fokus på indarbejdelse af digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser. På visionsdagen på Aarhus Universitet præsenterede både lærere, forskere og lærere viden og erfaringer fra projektet, hvor fem skoler har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til digitale kompetencer i undervisningen og etablering af en …

Skal vi have en sluk-knap for internettet?

Elevernes syn på undervisning og it-forstyrrelser blev diskuteret til DiDak-workshoppen, hvor professor Helle Mathiasen fremlagde resultater fra tidligere nationale gymnasieforskningsprojekter.  Hvordan opfatter eleverne selv teknologier i undervisningen, og hvordan forholder de sig til god undervisning i gymnasieskolen? Det var nogle af de spørgsmål, som Helle Mathiasen, professor på Københavns Universitet, …

Skoler fastlægger visioner for arbejde med digital dannelse

I løbet af den forgangne måned er der afholdt visionsdage på hver af de fem demonstrationsskoler i DiDaK-projektet. Visionsdagene er blevet brugt på at fastlægge skolernes visioner for at arbejde med digital dannelse, digitale kompetencer og en digital skolekultur. De fem udvalgte skoler har nedsat en arbejdsgruppe bestående af både …