Skoler fastlægger visioner for arbejde med digital dannelse

I løbet af den forgangne måned er der afholdt visionsdage på hver af de fem demonstrationsskoler i DiDaK-projektet. Visionsdagene er blevet brugt på at fastlægge skolernes visioner for at arbejde med digital dannelse, digitale kompetencer og en digital skolekultur.

De fem udvalgte skoler har nedsat en arbejdsgruppe bestående af både ledere, vejledere og lærere, som skal deltage i projektet. Gennem de nyligt afholdte visionsdage har de fem arbejdsgrupper hver især arbejdet med netop deres didaktiske og organisatoriske udfordringer inden for implementering af digitale kompetencer fra læreplanerne i fagene.

Udbyttet af visionsdagene er en fastlæggelse af skolernes visioner for, hvordan de i den kommende projektperiode skal arbejde med digital dannelse, digitale kompetencer og en digital skolekultur.

Leave a Reply