Visionsdag for DiDak: Lærernes perspektiver

Et af de grundlæggende elementer i DiDak-projektet har været de fem gymnasieskolers arbejde med digitale kompetencer. Lærerne har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til dette i undervisningen og samtidig med en etablering af en digital skolekultur. Se tre underviseres slides fra visionsdagen med gode eksempler fra praksis.

Information Problem Solving – Flemming Sørensen, lærer, Baltorp Gymnasium

http://open-tdm.au.dk/blogs/didak/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Information-Problem-Solving-Visionsdag.pdf

Demokratisk Digital Debat – Aktion med fokus på deltagelseskompetence – Aarhus HF og VUC

http://open-tdm.au.dk/blogs/didak/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Oplæg_-Demokratisk-Digital-Debat.pdf

Videofejlretning i idrætsfaget – Køge Gymnasium

http://open-tdm.au.dk/blogs/didak/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Oplæg-om-videofejlretning-i-idræt2.pdf

Leave a Reply