Begynd arbejdet med digitale kompetencer med tre videoer

Få et hurtigt indblik i digitale kompetencer fra gymnasieprojektet DiDaK. I tre videoer giver forskningsleder Christian Dalsgaard en introduktion til kompetenceområderne, den faglige anvendelse af digitale teknologier og de tilhørende pædagogiske formater, der kan bruges direkte i undervisningen.  “Digitale kompetencer kan dække over en lang række af meget forskellige kompetencer …

Hør lærernes egne bud på arbejdet med digitale kompetencer i Geografi og Idræt

De digitale kompetencer har være på skemaet på Aarhus HF og VUC og på Køge Gymnasium i løbet af de seneste år gennem projektet DiDaK, som Aarhus Universitet har kørt. I Idræt har eleverne filmet deres spydkast, mens de i Geografi har hentet data om BNP og fødselsrater ned for …

Video: Lærerens arbejde med digitale kompetencer i Engelsk og Matematik

Hvordan arbejder vi konkret med digitale kompetencer i gymnasieskolens fag? Aarhus Universitet har sammen med fem gymnasieskolers lærere og ledere udviklet undervisningsforløb med digitale teknologier som drivkraft. Se lærernes egne bud på konkrete undervisningsaktiviteter og overvejelser om digitale kompetencer i videoen.  “Sproget på de digitale medier er typisk på engelsk, …

DiDaK sætter fokus på digitale kompetencer i gymnasiet

Hvordan skal vi arbejde med digitale kompetencer i gymnasieskolen? Aarhus Universitet har sammen med fem gymnasieskolers lærere og ledere udviklet undervisningsforløb med digitale teknologier som drivkraft. Resultatet af projektet DiDaK er en række udgivelser med nye formater for undervisning, beskrivelse af digitale kompetencer og bud på udvidede fagligheder. Gymnasiereformen, der …

Visionsdag for DiDaK: Forskernes præsentationer og slides

Visionsdagen satte fokus på indarbejdelse af digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser. På visionsdagen på Aarhus Universitet præsenterede både lærere, forskere og lærere viden og erfaringer fra projektet, hvor fem skoler har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til digitale kompetencer i undervisningen og etablering af en …

Den digitale medierevolution kræver nye normer – også for undervisning

Deltagerne i DiDaK-projektet ’Digital Dannelse og Kompetenceudvikling’ fik perspektiver udefra til fjerde og sidste workshop den 10. oktober 2018. Lektor i Medievidenskab Jesper Tække bidrog til diskussionerne om digital dannelse og skolepraksis med blandt andet Teorien om de tre bølger og forholdet mellem digitale mediepraksisser og almendannelse.

På vej til at etablere en digital skolekultur

I foråret 2017 påbegyndte Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier demonstrationsskoleprojektet DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling. Projektet er nu halvvejs, og forskerholdet gør status over centrale opmærksomhedspunkter med fokus på, hvad skolernes ledelser skal være bevidste om i arbejdet med etableringen af en digital skolekultur og forankringen af digitale …

Erfarne og nye lærere udveksler viden om digitale kompetencer

En essentiel del af det igangværende DiDaK-projekt i gymnasieskolen er at dele de udviklede pædagogiske formater med kolleger og fagfæller. Det blev der konkret taget hul på på workshoppen 9. august, hvor skoleledere fra de deltagende skoler stod for slagets gang, og hvor nye deltagere blev budt velkommen.

Fire digitale kompetenceområder: Produktive kompetencer

Produktive kompetencer i en digital tidsalder forudsætter evnen til at afkode og anvende en bred vifte af semiotiske ressourcer samt evnen til at mestre de tilknyttede genrer og praksisser. Produktive kompetencer indebærer en evne til at bidrage kreativt til formidlingsmæssige digitale produktioner i faglige sammenhænge. Nye formater og kompetencer Produktive …