DiDak – Læs om digitale kompetencer i gymnasiet

Forskningsdelen af DiDaK-projekt udgiver tre publikationer i forbindelse med afslutningen på projektet Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (DiDaK), der på forskellige planer bidrager til skolernes arbejde med digitale kompetencer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I udgivelsen “Digitale kompetencer i gymnasiet” undersøger forskerne, hvordan digitale kompetencer kan blive en del af gymnasiernes fag og undervisningspraksis. “Introduktion til digitale kompetenceområder” kan bidrage til at skabe et fælles sprog på gymnasieskolen og indeholder en begrebslig rammesætning for digitale kompetenceområder og gennemgår centrale praksisser for digitale kompetencer.

Gymnasieskolerne får desuden med udgivelsen “Digitale kompetencer i fagene: Pædagogiske formater til at arbejde med digitale kompetencer i gymnasiet” en række håndgribelige pædagogiske formater, der kan ses som konkrete anvisninger til, hvordan man kan ændre skolepraksis. Udgivelsen indeholder dermed konkrete eksempler og materialer rettet mod skolernes arbejde med digitale kompetencer i undervisningen.

Endelig er der desuden en evaluering af projektet foretaget af EVA – Danmarks Evalueringsinstitut, som bl.a. viser reaktioner og oplevede resultater af gymnasielærere og -ledere, der løbende er blevet interviewet og har deltaget i spørgeskemaundersøgelser. Læs Evalueringen af DiDaK-projektet foretaget af EVA

DiDaK-projektet

Formålet med projektet er, at demonstrationsskolerne i samarbejde med forskerne udvikler og gennemfører en række forløb på skolerne, hvor fokus er på implementering af digitale kompetencer i fagene. Fokus i projektet er at afdække, hvordan digitale kompetencer fra gymnasiereformen implementeres i lærernes praksis og dermed bidrager til at understøtte reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse. Det er centralt for projektet, at implementeringen af digitale kompetencer forankres bredt på de involverede demonstrationsskoler. Projektet tager afsæt i mindre forløb/aktioner, der opskaleres på skolerne i sidste del af projektet. Endvidere er målet, at erfaringer indsamles og udbredes til øvrige gymnasier for at forny den pædagogiske praksis og integrere digitale kompetencer i undervisningen.

Som led i arbejdet igangsætter Styrelsen for It og Læring (STIL) et demonstrationsskoleprojekt med aktionsforskning, som har fokus på at opbygge og indsamle viden og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt. Aktionsforskningsprojektet, DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling, gennemføres af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet, i perioden 2017-2020 med inddragelse af udvalgte demonstrationsskoler.

De deltagende skoler og deres ledere og lærere i DiDaK-projektet var:

  • Baltorp Gymnasium (hhx)
  • Køge Gymnasium (stx)
  • Viborg Gymnasium og HF (stx og hf)
  • Odense Tekniske Gymnasium (htx)
  • Aarhus HF & VUC (hf og VUC)