Visionsdag for DiDaK: Forskernes præsentationer og slides

Visionsdagen satte fokus på indarbejdelse af digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser. På visionsdagen på Aarhus Universitet præsenterede både lærere, forskere og lærere viden og erfaringer fra projektet, hvor fem skoler har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til digitale kompetencer i undervisningen og etablering af en digital skolekultur.

Find de forskellige oplæg fra forskerne på Aarhus universitet nedenfor:

Perspektiver for arbejdet med digitale kompetenceområder

http://open-tdm.au.dk/blogs/didak/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Introduktion-til-digitale-kompetenceområder.pdf

Undervisningsperspektiv: Digital faglighed i fagene v. Christian Dalsgaard

http://open-tdm.au.dk/blogs/didak/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Lærerperspektiv_-Digital-faglighed-i-fagene-1.pdf

Skoleperspektiv: Forankring af digitale kompetencer v. Mette Brinch Thomsen

http://open-tdm.au.dk/blogs/didak/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Skoleperspektiv-og-pædagogiske-formaters-rolle.pdf

Elevperspektiv: Digital instinkt v. Mette Alma Kjærsholm Boie & Francesco Caviglia

http://open-tdm.au.dk/blogs/didak/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Digital-instinkt.pdf

Leave a Reply