Forskning

De tilknyttede forskere fra CUDiM bidrager løbende til DiDaK-projektet. Deres rolle er at samlekoble projektetdeltagernes konkrete erfaringer til bredere forskning samt definitioner og andre erfaringer med og om digitale kompetencer og digital dannelse.

Desk Research om digitale kompetenceområder

Publikationen er resultatet af en indledende desk research, der har haft til formål at danne overblik over og inddrage erfaringer fra eksisterende projekter og forskning, der omhandler digitale kompetenceområder. Fokus for dette desk research-arbejde har været at indhente viden om forståelser, kategoriseringer, cases og eksempler relateret til digitale kompetencer både nationalt og internationalt.

Publikationen er inddelt i to dele med forskellige formål: Den første del indeholder DiDaK-projektets foreløbige forståelser af og kategorisering af digitale kompetencer. Denne del har lærere og ledere som den primære målgruppe, og formålet med kapitlerne er at skabe et begrebsmæssigt udgangspunkt for aktionsforskningsprojektet i DiDaK. Anden del indeholder et overblik over nationale og internationale erfaringer. Formålet med dette review af international og national litteratur er primært at danne et overblik over erfaringer og forståelser med digitale kompetencer.

Læs om de Digitale Kompetencerområder i Desk Research-publikationen her

Screen Shot 2018-10-01 at 15.17.27

Pædagogiske formater – foreløbig opsamling

De pædagogiske formater er centrale i DiDaK-projektet. Således vil der ved afslutningen af projektet udgives en samling endelige pædagogiske formater. Formaterne skal skabe rammer for, hvordan gymnasielærere over hele landet kan udvikle undervisningsforløb, der indarbejder digitale kompetencer på tværs af fagligheder.

På baggrund af deltagernes arbejde i DiDaK-projektet indtil videre har forskningsgruppen udviklet 12 midlertidige pædagogiske formater, som deltagerne i den sidste del af forløbet tester og justerer. 

Læs de midlertidige pædagogiske formater her.

Screen Shot 2018-10-01 at 15.38.33