Begynd arbejdet med digitale kompetencer med tre videoer

Få et hurtigt indblik i digitale kompetencer fra gymnasieprojektet DiDaK. I tre videoer giver forskningsleder Christian Dalsgaard en introduktion til kompetenceområderne, den faglige anvendelse af digitale teknologier og de tilhørende pædagogiske formater, der kan bruges direkte i undervisningen.  “Digitale kompetencer kan dække over en lang række af meget forskellige kompetencer …

Hør lærernes egne bud på arbejdet med digitale kompetencer i Geografi og Idræt

De digitale kompetencer har være på skemaet på Aarhus HF og VUC og på Køge Gymnasium i løbet af de seneste år gennem projektet DiDaK, som Aarhus Universitet har kørt. I Idræt har eleverne filmet deres spydkast, mens de i Geografi har hentet data om BNP og fødselsrater ned for …

Video: Lærerens arbejde med digitale kompetencer i Engelsk og Matematik

Hvordan arbejder vi konkret med digitale kompetencer i gymnasieskolens fag? Aarhus Universitet har sammen med fem gymnasieskolers lærere og ledere udviklet undervisningsforløb med digitale teknologier som drivkraft. Se lærernes egne bud på konkrete undervisningsaktiviteter og overvejelser om digitale kompetencer i videoen.  “Sproget på de digitale medier er typisk på engelsk, …

DiDaK sætter fokus på digitale kompetencer i gymnasiet

Hvordan skal vi arbejde med digitale kompetencer i gymnasieskolen? Aarhus Universitet har sammen med fem gymnasieskolers lærere og ledere udviklet undervisningsforløb med digitale teknologier som drivkraft. Resultatet af projektet DiDaK er en række udgivelser med nye formater for undervisning, beskrivelse af digitale kompetencer og bud på udvidede fagligheder. Gymnasiereformen, der …

Bliv inspireret af de pædagogiske formater

De pædagogiske formater er centrale i DiDaK-projektet. Disse blev givet som inspiration til visionsdagen som inspiration til undervisere og lærere i en midlertidig form. Formaterne skal skabe rammer for, hvordan gymnasielærere over hele landet kan udvikle undervisningsforløb, der indarbejder digitale kompetencer på tværs af fagligheder.

Visionsdag for DiDak: Lærernes perspektiver

Et af de grundlæggende elementer i DiDak-projektet har været de fem gymnasieskolers arbejde med digitale kompetencer. Lærerne har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til dette i undervisningen og samtidig med en etablering af en digital skolekultur. Se tre underviseres slides fra visionsdagen med gode eksempler fra praksis.

Visionsdag for DiDaK: Forskernes præsentationer og slides

Visionsdagen satte fokus på indarbejdelse af digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser. På visionsdagen på Aarhus Universitet præsenterede både lærere, forskere og lærere viden og erfaringer fra projektet, hvor fem skoler har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til digitale kompetencer i undervisningen og etablering af en …