Bliv inspireret af de pædagogiske formater

De pædagogiske formater er centrale i DiDaK-projektet. Disse blev givet som inspiration til visionsdagen som inspiration til undervisere og lærere i en midlertidig form. Formaterne skal skabe rammer for, hvordan gymnasielærere over hele landet kan udvikle undervisningsforløb, der indarbejder digitale kompetencer på tværs af fagligheder.

Visionsdag for DiDak: Lærernes perspektiver

Et af de grundlæggende elementer i DiDak-projektet har været de fem gymnasieskolers arbejde med digitale kompetencer. Lærerne har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til dette i undervisningen og samtidig med en etablering af en digital skolekultur. Se tre underviseres slides fra visionsdagen med gode eksempler fra praksis.

Visionsdag for DiDaK: Forskernes præsentationer og slides

Visionsdagen satte fokus på indarbejdelse af digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser. På visionsdagen på Aarhus Universitet præsenterede både lærere, forskere og lærere viden og erfaringer fra projektet, hvor fem skoler har eksperimenteret med konkrete aktiviteter, der relaterer sig til digitale kompetencer i undervisningen og etablering af en …

Den digitale medierevolution kræver nye normer – også for undervisning

Deltagerne i DiDaK-projektet ’Digital Dannelse og Kompetenceudvikling’ fik perspektiver udefra til fjerde og sidste workshop den 10. oktober 2018. Lektor i Medievidenskab Jesper Tække bidrog til diskussionerne om digital dannelse og skolepraksis med blandt andet Teorien om de tre bølger og forholdet mellem digitale mediepraksisser og almendannelse.

Nye formater skal skabe fælles sprog om digitale kompetencer i gymnasieskolen

En udfordring forbundet med at implementere digital dannelse i danske gymnasieskoler er, at både lærere og elever mangler et fælles sprog omkring digitale kompetencer. Den problemstilling ønsker forskere og deltagere fra DiDaK-projektet at imødekomme med udviklingen af 12 pædagogiske formater, der skal fungere som et samtaleobjekt til at bidrage til …

På vej til at etablere en digital skolekultur

I foråret 2017 påbegyndte Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier demonstrationsskoleprojektet DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling. Projektet er nu halvvejs, og forskerholdet gør status over centrale opmærksomhedspunkter med fokus på, hvad skolernes ledelser skal være bevidste om i arbejdet med etableringen af en digital skolekultur og forankringen af digitale …