Cirkelrefleksionsøvelse, Gruppe C

Tilfældigt har jeg opdaget at eleverne ser den måde vi arbejder med afleveringer på som projektarbejde, og er glade for det. Det er sket efter at jeg har ændret den måde eleverne arbejder med afleveringer på – nu i grupper, på skolen og med min hjælp. Jeg har aldrig selv set det som projektarbejde, men ønsker at udnytte det potentiale der eventuelt måtte ligge i den måde at anskue arbejdet på, fuldt ud.

Min udfordring er derfor at se om ‘projektarbejdet’ kan bredes ud til den resterende del af matematiktimerne. Selvsagt kun hvis det giver mening.

Siden første modul har jeg ved opstart af et nyt emne, indført at alt kører elevstyret. Der er kun en eventuel tavlegennemgang i fem minutter af timens opstart, eller hvis eleverne ønsker noget bestemt gennemgået.

Ellers arbejder de ud fra en matrix, hvor de krydser i rød, gul eller grøn, alt efter hvor godt de behersker de forskellige fagbegreber og metoder, og derefter arbejder de med de dele der enten er gule eller røde.

Det har kørt i knap to uger. Jeg fornemmer at dem der har knækket skolekoden arbejder særdeles effektivt – de er meget længere end de ville have været hvis jeg havde styret tempoet. Mens de skoletrætte ‘arbejder’ udenfor klassen, og reelt intet udretter.

Jeg har stjålet idéen fra A.P.Møller skolen, der kører både dansk-, fysik- og biologiundervisningen på denne måde, efter model af John Hattie og hans åben læring.