Home

Introduktion til siden

ITDD Champions er her for at hjælpe! 

ITDD Champions er en gruppe nuværende og tidligere kandidater fra IT-Didaktisk design der alle er blevet undervist i og gennem online undervisning på Aarhus Universitet.

Vi er gået sammen om at tilbyde vores viden, erfaringer og hjælp til online undervisning i en coronatid.

Du kan finde alle vores tilbud og komme i kontakt med os på denne side – Vi har en Facebook gruppe, åbne webinarer, kontaktinfo of vores #ITDDchamps Twitter-hashtag hvor du kan tilkalde os. Intet spørgsmål er for lille eller stort – praktisk eller filosofisk!

Som følge af COVID-19, har ITDD Champion og udvikler af platformen her - Sofie Gajhede Studstrup – forsøgt at indsamle og kategorisere ressourcer, værktøjer og viden der lige nu tilbydes til dig som underviser ellerlærer der skal lave online undervisning i grundskolen, gymnasiet eller på videregående uddannelser. Få hjælp til din undervisning i en coronatid ved at klikke her 

Denne hjemmeside skal ses som hjælp til dig, der gerne vil afholde dialogisk online undervisning. Dialogisk online undervisning adskiller sig fra andre former for online undervisning, ved at være synkron (her og nu) og med fokus på samtale, didaktiske set-ups og pædagogisk praksis. På siden her bliver der introduceret til online dialogiske undervisning afviklet gennem brug af et videokonferencesystem. Dette vil der også introduceret til praktisk og pædagogisk reflekteret brug af.

Hjemmesiden, og det materiale du finder på den, er udarbejdet af Sofie Gajhede Studstrup, som en del af et erhvervsspeciale i it-didaktisk design på Aarhus Universitet. Hjemmesiden tager udgangspunkt i et undervisningsmodul om Playful Online Dialogues udarbejdet og afprøvet i et 3-årigt EU projekt (Play&Learn DigiMedia). Modul og hjemmeside er udviklet i samarbejde med lektor Rikke Toft Nørgård fra Center for Undervisning og Digitale Medier, Aarhus Universitet i samarbejde med Teoretisk Pædagogikum.

Materialet er målrettet undervisere på de gymnasiale uddannelser og baserer sig på lektor Rikke Toft Nørgård og lektor Søren SmedegaardBengtsens forskning på området, samt tidligere udviklingsprojekter omhandlende didaktisk design og teknologi i undervisningen.

Rikke

Rikke Toft Nørgård er lektor i didaktisk design og teknologi på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Hun skriver om og forsker i de nye potentialer, muligheder og udfordringer der er når nye teknologier gør deres indtog i undervisningen. Hun har deltaget i flere udviklingsprojekter om netop dette bl.a. EU-projekterne IGNITE med fokus på Digital Humaniora og Play&Learn DigiMedia med fokus på online dialogiske undervisningsformater samt DEFF projektet STAK der har fokus på undervisningsaktiviteter der udvikler studerendes akademiske digitale kompetencer på de videregående uddannelser.

Skriv til Rikke på: rtoft@tdm.au.dk

IMG_0394

Sofie Gajhede Studstrup er kandidatstuderende i IT-didaktisk design på Aarhus Universitet. Til hverdag er hun udskolingslærer og pædagogisk IT-vejleder på en folkeskole. Hendes fokus er på den praktiske anvendelse af medier og teknologier i uddannelse samt hvordan potentialer og muligheder for nye medier og teknologier kan blive relevante og anvendelige for lærere i deres egen praksis Sofie har været med-designer og forfatter af modulet 'Playful Online Dialogues' i Play&Learn Digimedia projektet. Sofie har også været support for Netbaseret Læreruddannelse hos UCC da dette startede op i 2014. Sofie har været medforfatter og designer af denne side.

Skriv til Sofie på: sofie.gajhede@gmail.com

Teoretisk pædagogikum udvikles i samarbejde mellem Aalborg, Aarhus, Syddansk, København og Roskilde Universiteter
Teoretisk pædagogikum udvikles i samarbejde mellem Aalborg, Aarhus, Syddansk, København og Roskilde Universiteter