Overvejelser om planlægning og evaluering

Introduktion

På denne side vil værktøjer og redskaber til planlægning og evaluering blive gennemgået. Siden tager udgangspunkt i Gilly Salmons 5 trins model. Herefter vil generelle overvejelser omkring planlægning blive gennemgået. Afslutningsvis vil overvejelser omkring evaluering blive præsenteret.

Knapperne herunder fungerer som en indholdsfortegnelse. Når du klikker på en knap, kommer du ned til den tilsvarende del af siden. Du kan også kigge i samlingen af Corona hjælp, der blev oprettet under den første nedlukning

Photo by William Iven on Unsplash

Gilly Salmons 5 trins model

Når du skal planlægge din online dialogiske undervisning, kan du med fordel tage udgangspunkt i Gilly Salmons 5 trins model. 5 trins modellen skitserer, hvordan du som lærer skal stilladsere dine elever for at støtte og udvikle deres læring. 

Gå på opdagelse i diagrammet herunder, og se hvordan Gilly Salmon selv forklarer 5 trins modellen og stilladsering i videoerne derunder.

Gilly Salmons 5 trins model fra gillysalmon.com

Carpe Diem - 5 Stage Model

Scaffolding for Learning

Overvejelser omkring planlægningen

Herunder er en række overvejelser de med fordel kan inddrage i din planlægning af din online dialogiske undervisningssession.

 

Umiddelbare ideer: Hvad er dine indledende tanker og hvilke gode ideer har du har fået omkring at gennemføre online dialogisk undervisning?

Elever og kontekst: Hvem er dine deltagere og elever. Hvilke behov og forudsætninger har de for at deltage? Hvad er emnet og konteksten for den undervisnings- eller læringssituation, som du vil gå i dybden med under din session?

Begrundelse & mål: Hvad er dine forhåbninger og behov i forhold til at afvikle online dialogisk undervisning? Hvad håber du på kommer til at ske? Og hvad er potentialet ved at afholde din undervisning online istedet for mere traditionelle formater (hvis der ikke er nogen, er det så lettere at fortsætte med at gøre det samme)?

Resultater & evaluering: Hvad er nogle af målene og de ønskede resultater for din online undervisningssession? Hvad vil du gerne se, at der sker i situationen, og hvad vil du have, at deltagerne får ud af det? Og hvordan vil du så vurdere eller evaluere, om det faktisk skete?

Ressourcer & teknologier: Hvilken pædagogisk opsætning/tilgang vil du prøve? Hvilke teknologier og undervisningsmateriale vil du bruge? Og hvad er de ressourcer, der er nødvendige for, at din online undervisningssession bliver en succes (materialer, programmer, aktiviteter, mennesker, rum osv.)?

Succesfaktorer & barrierer: Hvad kan forhindre din online undervisningssession i at blive en succes? Kan du på forhånd planlægge dig ud af eventuelle forhindringer? Hvad vil du gøre, hvis der sker nogle af de ting, der kan forhindre, at det går godt? Hvilke tiltag kan du tage med i din planlægning, der kan bidrage til, at din online dialogiske undervisningssession bliver en succes. 

“Brugsanvisning”: Hvad er de forskellige små trin, der skal gennemgåes før, under og efter din online undervisningssession? Tænk på planlægningen af ​​din session som at lave en 'bageopskrift' eller give nogle 'bygningsinstruktioner'. Hvad er de forskellige trin, der skal gennemgåes, hvor længe, ​​hvad er indholdet af dem, og hvordan ved du, at du og dine elever er klar til at gå videre? Find eksempler på dette i afsnittet herunder.

Til sidst kan du med fordel dokumentere processen, så du kan evaluere og analysere den bagefter.

Evaluering

Reflekter omkring evalueringen af din planlægning

Umiddelbare ideer: Hvad er dine indledende tanker og hvilke gode ideer har du har fået omkring at gennemføre online dialogisk undervisning?

- Hvor tæt på disse indledende tanker endte din undervisningssession?

Elever og kontekst: Hvem er dine deltagere og elever. Hvilke behov og forudsætninger har de for at deltage? Hvad er emnet og konteksten for den undervisnings- eller læringssituation, som du vil gå i dybden med under din session?

- Deltog dine elever? Og deltog dine elever i den grad, du havde håbet? Formåede du at holde dialogen på rette spor, eller afveg I meget fra den planlagte kontekst? Hvad kan du gøre anderledes næste gang, for at sikre at dine elever deltager i højere grad, og for at guide dialogen?

Begrundelse & mål: Hvad er dine forhåbninger og behov i forhold til at afvikle online dialogisk undervisning? Hvad håber du på kommer til at ske? Og hvad er potentialet ved at afholde din undervisning online istedet for mere traditionelle formater (hvis der ikke er nogen, er det så lettere at fortsætte med at gøre det samme)?

- Fik du indfriet dine forhåbninger? Levede din undervisningssession op til dine forventninger? Hvilke muligheder kan du se i at lave dialogisk online undervisning og hvordan? Ændrer denne session dine forventninger til næste undervisningsgang?

Ressourcer & teknologier: Hvilken pædagogisk opsætning/tilgang vil du prøve? Hvilke teknologier og undervisningsmateriale vil du bruge? Og hvad er de ressourcer, der er nødvendige for, at din online undervisningssession bliver en succes (materialer, programmer, aktiviteter, mennesker, rum osv.)?

- Hvordan fungerede din pædagogiske opsætning/tilgang? Er der noget du vil ændre til næste gang? Fungerede dit videokonferenceværktøj for dig? Er der nogle funktioner du skal undersøge/afprøve/øve til næste gang? Hvordan fungerede de materialer, du havde samlet til din undervisningssession? Var der materialer du manglede, eller havde du samlet for mange? Skulle du have siddet et andet sted? Var der for meget støj? Var dit internet for langsomt?

Succesfaktorer & barrierer: Hvad kan forhindre din online undervisningssession i at blive en succes? Kan du på forhånd planlægge dig ud af eventuelle forhindringer? Hvad vil du gøre, hvis der sker nogle af de ting, der kan forhindre, at det går godt? Hvilke tiltag kan du tage med i din planlægning, der kan bidrage til, at din online dialogiske undervisningssession bliver en succes.

- Var din undervisning en succes? Hvad kan forbedres til næste gang?

“Brugsanvisning”: Hvad er de forskellige små trin, der skal gennemgåes før, under og efter din online undervisningssession? Tænk på planlægningen af ​​din session som at lave en 'bageopskrift' eller give nogle 'bygningsinstruktioner'. Hvad er de forskellige trin, der skal gennemgåes, hvor længe, ​​hvad er indholdet af dem, og hvordan ved du, at du og dine elever er klar til at gå videre? Find eksempler på dette i afsnittet herunder.

- Kig på din brugsanvisning/planlægning af din session - gik det som forventet? Er der noget du gjorde i sessionen, der skal tilføjes til din brugsanvisning? Var der dele, du slet ikke fik brugt, og skal det slettes fremadrettet? Var du tidsoptimistisk eller sluttede I før tid? Hvad kan du gøre for at holde tiden/udnytte tiden?

 

Effective assessments in online courses