Praktiske overvejelser og faldgruber

Introduktion

På denne side vil du blive introduceret for en række praktiske overvejelser, du skal være opmærksom på, når du afholder online dialogisk undervisning. Disse praktiske overvejelser er herefter samlet i en praktisk PDF, som du kan printe ud og bruge, når du skal afholde dialogisk online undervisning. Dernæst vil du blive præsenteret for et interaktivt diagram med praktiske overvejelser. Afslutningsvis vil du blive præsenteret for faldgruber i forbindelse med afholdelse af online dialogisk undervisning gennem en interaktiv video.

Knapperne herunder fungerer som en indholdsfortegnelse men er også interaktive. Hvis du klikker på dem, kommer du ned til den tilsvarende del af siden.

Photo by Marten Bjork on Unsplash

Praktiske overvejelser som tjekliste

Basis listen

Det betyder at din computer skal være opladt og eller sat til strøm. Hvis det ikke er din egen computer, men en arbejdscomputer, skal du have afprøvet programmerne, du skal bruge på forhånd. Du bør også tjekke din internet forbindelse - sid det sted med den bedste forbindelse, eller find ud af om du kan koble din computer til nettet med kabel for en mere stabil forbindelse.

Der er ikke noget værre end at starte et møde eller undervisning for sent, fordi man har glemt sin kode. Tjek op på det i god tid, og skriv den eventuelt ned, hvis du er bange for at glemme den.

Høretelefoner kan være en fordel af flere grunde. Måske er lyden og mikrofonen i din computer ikke klar nok i lyden - og derfor bør du teste dette på forhånd og anskaffe dig høretelefoner og eller ekstern mikrofon på forhånd.

Afsæt tid og lav aftaler om en "kravlegård", hvor du kan afprøve de programmer du vil bruge, dine overgange og din video og lyd kvalitet. Overvej for eksempel muligheden for præsentations tilstand i microsoft teams.

Hvis du sidder på en bærbar computer, skal du sørge for at dit webcam er vinklet, så du fremgår midt i billedet. Hvis du kan lide at din skærm er lænet længere tilbage, og dine elever kun ser din pande, kan du med fordel investere i et ekstra eksternt webcam, der kan klikkes på din skærm. Sørg for at du sidder et sted, hvor din baggrund ikke er forstyrrende for dine elever. Hvis du sidder hjemme, skal du overveje om din familie ufrivilligt figurerer i baggrunden.

Det er nemmest at aflæse og se dig, hvis du har en lyskilde umiddelbart foran dig. Undgå vinduer i baggrunden da dette gør dit ansigt mørkere. Lyset sætter stemningen i dit møde, og dine elever lytter bedre når de kan se dig.

Planlæg tidspunktet for dit møde/undervisning og forbered dig. På teams, skal du sørge for at gruppen af elever oprettet som et team, hvor du efterfølgende kan skrive til dem direkte i teams. I andre programmer har du muligheden for at planlægge mødet og sende linket til dine elever på mail. Sørg for at aftale(og overholde) hvor lang tid sessionen skal tage - dette forebygger at elever dropper ud, før mødet er færdigt.

Hvis du har indkalt til undervisning/møde i god tid, så overvej at sende en reminder dagen før eller på dagen såsom "Ser frem til vores session i dag - vi ses kl. 15:30!"

Der kan være mange fordele ved at optage. Eleverne kan bruge det som genopfriskning på emnet og til at afklare uklarheder. Hvis der er elever, der ikke har kunnet deltage, kan de se det efterfølgende. Du kan selv bruge det til at videreudvikle din undervisning. Det vigtigste er dog at eleverne ved, at du optager på forhånd, og at du siger højt at du optager. Optagelsen skal ligge et sted, der er GDPR sikret, som eleverne kan få adgang til. Video filerne kan være store, så hvis der er plads mangel, skal du huske at gøre det klart hvor længe videoen er tilgængelig for dem online.

Før din undervisningssession

Send dem en kort guide på forhånd. Start mødet tidligt, så de elever der er usikre på teknikken, har mulighed for at "droppe ind" og teste deres video og lyd. Din mikrofon og video behøver ikke være tændt imens.

Nogle programmer har mulighed for at række hånden op og tilkendegive, at man gerne vil have ordet. I Microsoft Teams skal du dog overveje, om dette skal tilkendegives ved at elever skriver det i chatten eller fysisk rækker hånden op.

Sørg for at have afprøvet alle dine planlagte overgange - dette kan være visning af powerpoint, kollaborativt dokument, padlet, eller sende elever ind og ud af break-out rooms mv.

Gør eleverne opmærksomme på hvad du ønsker fra dem i undervisnings sessionen. Skal deres kamera være tændt? Skal deres mikrofon være på lydløs? Er det okay med børn/hunde/cirkusartister i baggrunden? Hvilket sprog bruger vi, når vi taler til hinanden - er det formelt? Bliver der lagt vægt på fagsprog? Er det anerkendende?

Du kan med fordel forberede din online dialogiske undervisning session med en tabel hvor du beskriver de forskellige delelementer i planlægningen. Overvej for hvert delelement hvor længe det skal tage, hvad indholdet er samt hvilke materialer du skal bruge. Du kan med fordel have links til padlet, mindmeister, artikler mv. skrevet ind her.

Din undervisningssession kan tage udgangspunkt i en opgave eleverne har løst/skrevet eller en artikel/bog, de har læst. Måske kan din session have en gæsteunderviser, som eleverne bør forberede spørgsmål til. Uanset tilfældet er det vigtigt, at du insturerer dine elever i, hvilken forberedelse det kræver at deltage aktivt i din undervisning.

Du kan give eleverne forskellige roller i din session, og lette dine egne arbejdsopgaver, samtidig med at du kan udnytte de undervisningskvaliteter, der ligger i at eleverne påtager sig ansvar. Se dette eksempel på elevroller til diskussion af litteratur,der med fordel kan bruges online

Mens du underviser

Som nævnt ovenover, er det en god ide at starte sessionen fem minutter før aftalt mødetid. Dette giver elever mulighed for at tilslutte sig og teste deres video og lyd - samtidig med at du kan starte til tiden.

Genopfrisk sessionens program. Dette kan inkludere emnet der arbejdes med, hvilket materiale man har arbejdet med som forberedelse, hvor længe der er sat af til undervisningen(hvornår I er færdige) samt protokoller for håndsoprækning, hvorvidt ens mikrofon skal være muted, kameraet tændt med videre

Faciliter dialoger, istedet for at holde en monolog. En monolog kan i stedet optages og sendes som en video, så udnyt mulighederne i din undervisningssession. Dine elever lærer mere ved dialoger med dig og andre - gennem mere taletid.

Det kan være hårdt at afholde og deltage online dialogisk undervisning - sørg derfor for at indlægge nogle pauser. Når du holder pauser kan du mute din mikrofon og sætte en “pauseskærm” på, eller alternativt gå ind på tagtid.dk og sætte en timer. På den måde forbliver mødet åbent, og eleverne kan se hvornår pausen er slut.

Hold styr på tiden, og sørg for at I når de emner du har planlagt. Stil relevante spørgsmål for at styre dialogen tilbage på rette spor.

Afrund din undervisning med en debriefing. Hvad har dine elever fået ud af sessionen? Hvad kunne gøres anderledes? Sørg for at fortælle dine elever, om de har opfyldt dine forventninger til sessionen.

Efter endt undervisning

Uanset hvordan din session gik, har du mulighed for at evaluere på, hvad du kan gøre anderledes. Er det mindre justeringer, eller større udfordringer du skal finde svar på. Skriv det ned - mens det er friskt - og afsøg dine muligheder for forbedring/justering.

Bed dine elever reflektere over sessionen - du kan lave et lille spørgeskema, eller ved at stille et par spørgsmål de kan svare på en mail. I Microsoft Teams kan du lave en 'poll'.

Del dine erfaringer med dine kollegaer, og overvej disse næste gang du skal afholde online dialogisk undervisning

Hvis sessionen blev optaget, skal du huske at dele den med dine elever.

Praktisk liste som PDF til download

tjekliste (1)

Diagram for planlægning

Klik på diagrammet nedenfor, for at finde overvejelser omkring planlægning af din online dialogiske undervisning. Diagrammet indeholder både en almindelig undervisningssession, samt en session hvor du inddrager en gæstelærer eller ekspert.

 

Faldgruber du skal være opmærksom på

Det kræver forberedelse, planlægning og nøje overvejelser at gennemføre en succesfuld online undervisningssession. Online dialogisk undervisning kræver lige så meget forberedelse og pædagogisk refleksion, som almindelig undervisning gør. Et mere almindeligt undervisningsformat er tavleundervisning, hvor der er mindre input fra elever. Online undervisning giver dog muligheden for, at undervise gennem lærende dialoger. Hvis du ikke tænker at inddrage dine elever og deres viden i din undervisning, kan din 'lærermonolog' måske bedre at udgive som video. At inddrage dine elever i undervisningen, kræver en anden forberedelse end den almindelige “lærermonolog”. Det kræver formuleringer af ​​dialogiske mål at stilladsere lærende dialoger. 

Selv når man har planlagt sin undervisning nøje, er der mange praktiske og tekniske udfordringer, man kan støde på. Videoen nedenynder er produceret, netop for at vise mange af de aspekter, der kan gå galt. Overvej derfor de eksempler, der er i videoen, når du planlægger din undervisning - og husk på, at selv hvis det går galt, er dette en mulighed for at lære - og så bliver det bedre næste gang.