Cirkelrefleksion gr A1

Opgave: Hvad er kreativitet for dig med særlig fokus på dine elever og undervisning. Færdig 29/10

Signe:

Kreativitet handler for mig ofte om “den gode ide” og de krumspring, man gør, for at nå frem til en god ide. I den forbindelse synes jeg, det er interessant, hvordan eleverne kan have forskellige forudsætninger for at indgå i kreative processer. Især de mere åbne af slagsen. Her er det i min erfaring meget forskelligt, om eleverne i forvejen er gode til at åbne op for alle mulige ideer, eller om de går i stå/stopper dem selv, før de for alvor kommer i gang med at være kreative. Og det er vel også noget af det, vi skal hjælpe dem til at blive gode til igennem et fokus på innovation i undervisningen.

I mindre målestok kan kreativitet også være en lille tegneøvelse, et rollespil eller lignende, der tvinger eleverne til at bruge deres faglige viden til at skabe et produkt med. På den måde kan kreativitet både være en måde at åbne op for et emne og en måde at behandle et fagligt emne på. Her kan elever med andre kompetencer end de rent boglige også fint komme i spil. Kreativitet kan også være en lille øvelse, der blot skal bruges som afbræk i undervisningen, hvis de er ved at “gå kolde”. På den måde kan der således både være tale om den helt åbne, ideskabende kreativitet og den kreativitet, der fokuserer på at udforme eller omforme noget fagligt stof. I undervisningen vil vi vel typisk fokusere på en kreativitet, der på en eller anden måde kræver eller muliggør, at de sætter deres faglige viden i spil eller brug. Og på den måde giver det nok ikke mening at se kreativitet og boglighed som modsætningen, men hellere noget som vokser i kombination med hinanden.

Det bedste ved kreativitet i undervisningen er – i min optik – når eleverne har fået (relativt) frie rammer at være kreative inden for og lykkes med at udfylde dem godt. Når en musikklasse fx omformer en digtoplæsning til en total lydoplevelse, så de små hår på armene rejser sig på elever og lærer – og hele klassen (også om et par år) husker lige præcis det digt på grund af den kreative bearbejdning.

Søren:

Der hvor jeg har oplevet kreativiteten blive udfordret og udviklet er i forbindelse med synopsisskrivingen i KS. De gode grupper får produceret nogle gode spørgsmål til problemformulering og problemstillingerne. De dårlige grupper får ikke rigtigt produceret noget som helst og stirre sig blinde på at det er svært. Jeg tænker, at det i et eller andet omfang også er deres mindsæt der er alt for fastlåst, hvorimod er kreative grupper har et mere vækst baseret mindsæt. Der hvor kreativiteten kommer, er der hvor det kan lykkes for eleverne at forme nye spørgsmål og tænke andre sammenhænge, men det kræver dialog med lærerne og interne i og evne og vilje til at prøve igen og kassere det man har lavet, hvilket for nogle elever kan være en hård process. Samtidig går det måske også på for nogle at kreativitet kræver viden om det emne man arbejder med, man kan ikke bare “skyde fra hoften”

 

 

 

 

Leave a Reply