Lærer og elevroller i entreprenørskabsundervisning

Skrevet af Morten Mortensen

Det er vigtigt at man er didaktisk bevist, når man underviser i entreprenørskab eller kreativitet. Det er det naturligvis altid, men specielt i denne type undervisning kan det få stor betydning og måske kvæle visse processer, hvis de ikke er bygget op på en hensigtsmæssig måde. Eksempelvis, har jeg personligt fundet ud af vigtigheden, ved at lade elever sidde og brainstorme eller skitsere opgaverne individuelt og derefter diskutere løsningsforslag i grupper bagefter. Min erfaring er, at det får flere elever til at indgå i den fælles dialog, at de allerede har gjort sig tanker omkring problemet. Derfor er rollen som formidler af stor betydning, da man eksempelvis skal formidle forskellige metoder, som danner rammerne for det kreative arbejde. Der ud over skal man også formidle faglige input, når eleverne har brug for det.     

 

I opstarten er motivationen helt afgørende, da lysten til at gå ind i problemet skal komme fra eleverne selv, hvis de skal tænke kreativt. Som underviser betyder det, at man skal inspirere eleverne, samt gøre problemet reelt for dem. Jeg har samtidigt fundet det effektivt, at arbejde med småøvelser i opstartsfasen eller undervejs i længere forløb, som styrker elevens self efficacy og tro på at kunne tænke kreativt. Jeg tillægger derfor roller, som igangsætter og støtter stor værdi i forhold til læreren i entreprenørskabsundervisning.

 

Det er også vigtigt, at eleverne bliver præsenteret for diverse rollemodeller, da det ligeledes inspirere og motivere til at ting kan lade sig gøre. Det kan evt. være folk udefra, der kommer på besøg eller andre elever fra klassen.

Leave a Reply