Psykologi

Hvordan kan selvtillid, selvværd og robusthed trænes gennem løsning af psykologiske udfordringer svarende til nogle af UVM’s mål for psykologifaget p.å KA-uddannelsen.

Underviserrollen skal anvendes som vejleder og støtte i elevens læringsproces?

Eleven trænes i entrepreneuridentitet gennem opgavestillinger i det pædagogiske rum hvor

A) eleven kender sit mål

B) eleven udvikler kompetencer både fagligt og personligt

Leave a Reply