Modul 0

Modul 0: Din udfordring

BESKRIVELSE AF DIN UDFORDRING MED INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN

På forhånd og som forberedelse til seminar 1 vil vi, som det også fremgår af deltagerbrevet, gerne bede dig gøre nogle overvejelser om det projekt, du vil arbejde med gennem forløbet. Du skal ikke uploade eller aflevere disse overvejelser, blot medbringe dem i et passende digitalt format, f.eks. et word-dokument. Som det fremgår af overskriften er det vigtigt, at projektet tager udgangspunkt i din undervisning eller andre formidlingsaktiviteter.

På dette stadium er det desuden rigtig vigtigt, at du forsøger at undgå at tænke i løsninger – det vigtige er at beskrive og forstå den nuværende undervisningssituation.

 • Overskrift: Giv din udfordring med innovation og entreprenørskab i UNDERVISNINGEN en foreløbig arbejdstitel – den skal være beskrivende – det kreative kommer senere.
 • Undervisningsrum: Hvor udspiller denne udfordring sig – eller hvor skal den udspille sig? Tænk i både fysiske og virtuelle undervisningsrum.
 • Aktører
  • Målgruppe (elever/studerende)
  • Partnere (andre lærere/undervisere, ledelse, eksterne partnere etc.)
 • Nuværende undervisningspraksis: Hvad gør du og de andre aktører i dag? Medtag både hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig tænkning og handlen. Prøv at beskrive aktørernes tænkning og handlen så konkret som muligt, som hvis du optog en video.
 • Bagvedliggende begrundelse:Prøv at argumentere for den nuværende praksis – hvorfor gør du/I, som I gør nu? Det kan f.eks. være pædagogiske, didaktiske, organisatoriske og/eller praktiske begrundelser.
 • Redskaber:Hvilke metoder, teknikker, redskaber, værktøjer, teknologier etc. benyttes i øjeblikket?
 • Udfordring:Uddyb (i forhold til overskriften), hvori udfordringen/problemet består.