Rapport: Mellem assistent og lærer

Forskningsprojektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning har i skoleåret 2017/2018 undersøgt hvordan digitale medier kan anvendes til at organisere assisteret fjernundervisning i folkeskolen, samt hvordan forholdet mellem assistenten og læreren foregår i dette arbejde. Forskningsprojektet er igangsat og støttet økonomisk af Undervisningsministeriet, og har haft til formål at give perspektiver på, hvordan mindre skoler i yderområder fleksibelt kan inddrage undervisere med linjefag og opnå fuld kompetencedækning.

Resultater

Resultaterne fra forskningsprojektet peger på, at det er på tide at forlade idéen om, at mindre skoler i yderområder har en mangel, der gennem fjernundervisning skal dækkes. Ønsket om at styrke kvaliteten på skoler i yderområder gennem lærere med rette uddannelseskompetencer kan understøttes gennem assisteret fjernundervisning ved at fokusere på, at alle skoler har ressourcer. Både mindre skoler og de større skoler kan hver især bidrage med deres særlige viden og kunnen, hvor kontekster, mangler og praktiske omstændigheder bliver udgangspunktet for rammerne i det konkrete samarbejde, som med rette ressourcer stillet til rådighed, kan udvikle meningsfulde undervisningsforløb med brug af fjernundervisning på tværs af tid og sted. Hertil hører udvikling af fælles pædagogiske praksisser, hvor live-kommunikation, fælles drev med fælles dokumenter og digitale verdener og aktuel teknologi kan være en central del af undervisningen mellem skoler og deltagere.

Anbefalinger

Rapporten præsenterer anbefalinger om, at gå videre med at etablere nye fleksible mødepladser, permanente laboratorier og eksperimenterende fællesskaber, der åbner skolen op for et globalt samarbejde og dermed understøtte en bredere kompetencedækning, hvor udkanten ikke længere er udkant og alle skoler er i centrum.I dette arbejde anbefales yderligere at man indtænker 1) konteksten for det specifikke samarbejde og for de involverede deltagere, 2) den pædagogiske tilgang og rollefordelinger, 3) muligheder og ressourcer til udvikling, tilpasning og eksperimenter undervejs, 4) brugen af teknologi og dennes mediering, 5) formidling og aktiviteter med fagligt indhold samt 6) ledelsesmæssig og kommunal opbakning. Med disse parametre in mente, kan påbegyndelsen og udviklingen af undervisningsforløb med assisteret fjernundervisning i folkeskolen kvalificeres.

Læs rapporten her