Eksperimenterende fællesskaber mødes til ASSIST afslutningskonference

Forskningsprojektet ASSIST har gennem det seneste år undersøgt assisteret fjernundervisning i folkeskolen, som afsluttes med en konference, hvor deltagerne fra delprojekterne har kunne dele erfaringer og inspirere hinanden til videre arbejde. Til afslutningskonferencen d. 7 juni præsenterede to projekter deres forløb og tilgang til deres undervisningsforløb med assisteret fjernundervisning, herefter …

Rapport: Mellem assistent og lærer

Forskningsprojektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning har i skoleåret 2017/2018 undersøgt hvordan digitale medier kan anvendes til at organisere assisteret fjernundervisning i folkeskolen, samt hvordan forholdet mellem assistenten og læreren foregår i dette arbejde. Forskningsprojektet er igangsat og støttet økonomisk af Undervisningsministeriet, og har haft til formål at give perspektiver på, …

Indkaldelse til afslutningskonference

Torsdag d. 7 juni fra kl. 09:30-15:45 på Scandic i Horsens vil ASSIST afslutningskonferencen finde sted. Her vil projektdeltagerne såvel som øvrige konferencedeltagere få mulighed for at erfaringsudveksle og hente inspiration omkring fjernundervisning hos hinanden. Dagen byder på både oplæg, workshops og live-interviews. Læs mere om afslutningskonferencen og tilmeld dig her! …

Det tredje sprog som undervisningsform

Jeg møder Alice Brunsnæs igen. Hun er assistent teacher på dagnæsskolen, men underviser fra Nairobi igennem Skype. Vi taler sammen om at være underviser på den måde og hvad det kræver af hende. Hende og jeg har talt en del sammen om Skype som det tredje sprog. Vi kommer igen …

Fra udkant til centrum – fjernundervisning som fleksibel mødeplads

I forbindelse med Danmarks Læringsfestival 2018, holdte forskningsteamet oplæg omkring erfaringer fra projektet. Oplægget indeholdt en præsentation af projektets udgangspunkt fra regeringens vækststrategi, hvor der ønskes at understøtte undervisning på tværs af skoler uden at fysisk afstand er en hindring, samt de konkrete delprojekter, der indgår med forskellige foki i forløbet. …

Ny og ukendt teknologi i det pædagogiske rum

Hvad gør man, når ny og ukendt teknologi træder ind i det pædagogiske rum mellem to skoler, der arbejder sammen? I videoen fortæller Søren Kristensen om det indviklede samspil mellem Virtual Reality, Minecraft, PC´ere og Ipads og et stykke software, hvor man kan konstruere verdener til Minecraft: World Painter. Samspillet …

Hvordan kan laboratorieforsøg formidles online?

Refleksioner over en mulig praksis Det er ikke helt enkelt at omsætte et laboratorieforsøg, der fungerer i et almindeligt laboratorium i et klasseværelse til noget der også skal kommunikeres til andre over nettet. Det skal tænkes igennem, hvordan kameraet skal bruges, hvordan Skype og andre synkrone kommunikationskanaler skal fungere og …

Skype as a third language

Meet Alice Brunsnaes. She is an experienced assisting teacher working at Dagnæsskolen in Horsens, Denmark from Nairobi, Kenya, where she lives. Her classroom is a Skype connection and her subject is English. When the children at Dagnæsskolen have this subject they often converse with her alone or in small groups. …

Indledende diskussioner i ASSIST

Dialog omkring det assisterede Assisteret fjernundervisning handler om, at støtte den faglige undervisning ved at åbne folkeskolen op for resten af verden og finde de ressourcer, som der er brug for i undervisningen. Dette kan både være fordi, der ikke er kompetencedækning blandt lærerne i skolen, som det nogle gange …

Mødet mellem lærere og assistenter

Forsøgsprojektet ASSIST handler om fjernundervisning med et særligt fokus på mødet mellem lærere og assistenter, som via digitale medier samarbejder på tværs af skoler. Projektet udspringer af ønsket om at udkantsområder i Danmark skal sikres den relevante undervisning i forskellige fag, selvom det kan være vanskeligt at skaffe fagligt uddannet …