Eksperimenterende fællesskaber mødes til ASSIST afslutningskonference

Forskningsprojektet ASSIST har gennem det seneste år undersøgt assisteret fjernundervisning i folkeskolen, som afsluttes med en konference, hvor deltagerne fra delprojekterne har kunne dele erfaringer og inspirere hinanden til videre arbejde. Til afslutningskonferencen d. 7 juni præsenterede to projekter deres forløb og tilgang til deres undervisningsforløb med assisteret fjernundervisning, herefter …

Rapport: Mellem assistent og lærer

Forskningsprojektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning har i skoleåret 2017/2018 undersøgt hvordan digitale medier kan anvendes til at organisere assisteret fjernundervisning i folkeskolen, samt hvordan forholdet mellem assistenten og læreren foregår i dette arbejde. Forskningsprojektet er igangsat og støttet økonomisk af Undervisningsministeriet, og har haft til formål at give perspektiver på, …

Indkaldelse til afslutningskonference

Torsdag d. 7 juni fra kl. 09:30-15:45 på Scandic i Horsens vil ASSIST afslutningskonferencen finde sted. Her vil projektdeltagerne såvel som øvrige konferencedeltagere få mulighed for at erfaringsudveksle og hente inspiration omkring fjernundervisning hos hinanden. Dagen byder på både oplæg, workshops og live-interviews. Læs mere om afslutningskonferencen og tilmeld dig her! …

Fra udkant til centrum – fjernundervisning som fleksibel mødeplads

I forbindelse med Danmarks Læringsfestival 2018, holdte forskningsteamet oplæg omkring erfaringer fra projektet. Oplægget indeholdt en præsentation af projektets udgangspunkt fra regeringens vækststrategi, hvor der ønskes at understøtte undervisning på tværs af skoler uden at fysisk afstand er en hindring, samt de konkrete delprojekter, der indgår med forskellige foki i forløbet. …

Hvordan kan laboratorieforsøg formidles online?

Refleksioner over en mulig praksis Det er ikke helt enkelt at omsætte et laboratorieforsøg, der fungerer i et almindeligt laboratorium i et klasseværelse til noget der også skal kommunikeres til andre over nettet. Det skal tænkes igennem, hvordan kameraet skal bruges, hvordan Skype og andre synkrone kommunikationskanaler skal fungere og …

Mødet mellem lærere og assistenter

Forsøgsprojektet ASSIST handler om fjernundervisning med et særligt fokus på mødet mellem lærere og assistenter, som via digitale medier samarbejder på tværs af skoler. Projektet udspringer af ønsket om at udkantsområder i Danmark skal sikres den relevante undervisning i forskellige fag, selvom det kan være vanskeligt at skaffe fagligt uddannet …