Projektets forløb

Forskningsprojektet vil være delt op i flere delprojekter, hvor flere skoler involveres og samarbejder med forskerteamet om at tilrettelægge undervisning, evaluering og implementering af forløbene. Samarbejdet vil forløbe gennem hele forskningsforløbet, som er opdelt i tre overordnede perioder; forår 2017, efterår 2018 samt forår 2018.

Der vil på tværs af disse perioder være i alt fire forsknings- og undervisningsperioder, som gennemføres i 2. og 3. projektperiode, hvor der løbende vil foretages justeringer, erfaringsopsamling samt videreudvikling af de efterfølgende forløb. Der vil i høj grad være fokus på inspirations-, idé- og erfaringsudveksling mellem delprojekterne. Forskningsprojektet forløber således:

 

1. Projektperiode: Forår 2017
  • I første projektperiode har der været fokus på design af efterårets forløb og udarbejdelse af aktivitets- og tidsplaner for delprojekterne.

 

2. projektperiode: Efterår 2017
  • 1. forsknings- og undervisningsperioder (uge 37, 38, 39, 40 og 41)
  • 2. forsknings- og undervisningsperioder (uge 44, 45, 46, 47 og 48)
  • Fysisk seminar i uge 44 i Aarhus (d. 31.10 kl. 9:30-15:30).

 

3. projektperiode: Forår 2018
  • 3. forsknings- og undervisningsperioder (uge 3, 4, 5, 6 og 7)
  • 4. forsknings- og undervisningsperioder (uge 9, 10, 11, 12 og 14).
  • Webinar (d. 11. januar 2018)
  • Danmarks Læringsfestival (d. 06 marts 2018)

 

Afslutning
  • Afslutningsskonference (d. 7. juni 2018): Opsamling på projektet, erfaringsudveksling og udarbejdelse af koncepter for fjernundervisning ud fra delprojekterne.
  • Afsluttende rapport: Udformning af den afsluttende rapport, vil både indeholde eksempler og principper udviklet undervejs og beskrivelse og analyse af eksempler fra andre sammenhænge.