Eksperimenterende fællesskaber mødes til ASSIST afslutningskonference

Forskningsprojektet ASSIST har gennem det seneste år undersøgt assisteret fjernundervisning i folkeskolen, som afsluttes med en konference, hvor deltagerne fra delprojekterne har kunne dele erfaringer og inspirere hinanden til videre arbejde.

Til afslutningskonferencen d. 7 juni præsenterede to projekter deres forløb og tilgang til deres undervisningsforløb med assisteret fjernundervisning, herefter blev flere deltagere interviewet på scenen, efterfulgt at to workshops, hvor to projekter inviterede de andre ind til at få indblik i deres konkrete teknologibrug.

De to live interviews blev indledt af en diskussion omkring deltagernes roller mellem lærere og pædagoger fra Dagnæsskolen i Horsens og Endelave Skole, samt med videoforbindelse til gæstelæreren, der underviser fra Kenya. I interviewet blev det tydeligt, at alle deltagere havde indgået ligeværdigt i forløbene og at de alle på forskellige tidspunkter både agerede lærere og assistenter for hinanden. Rollefordelingen blev ligegyldig, fordi de netop indtog de nødvendige roller i forhold til de konkrete omstændigheder i undervisningen. Pædagogen Karsten pointerede, at man først skal have en praktisk forståelse for, hvordan teknologien fungerer og hvordan den medierer undervisningen – og man først herfra kan begynde at planlægge og forholde sig til undervisningen. På denne baggrund opfatter de sig selv som værende “researchers” i egen praksis, da de fra start ikke har haft de praktiske erfaringer med at undervise på denne måde.

De har måtte forholde sig til det “kaos” som fjernundervisningen fra starten har været og løbende i et eksperimenterende fællesskab kan undersøge og eksperimentere med hvad der virker og hvordan de skal gøre. Denne undersøgende tilgang har været udgangspunktet for deres arbejde med assisteret fjernundervisnig, og de peger på, at det er måden at tilgå et sådant projekt, da det kræver en stor omlægning af undervisningen.

Andet live-interview foregik med pædagoger og lærere fra Anholt, Sejerø og Endelave, hvor snakken gik på, hvorledes man skal tænke pædagogikken på en ø-skole. Karsten fra Endelave skole forklarede, at ø’erne har haft “et fælles tredje” – ikke i pædagogikken eller med eleverne, men omkring deres omstændigheder, deres natur og vejret. Derfor behøver de ikke en stor introduktion til at få et samarbejde op og køre mellem dem, da der allerede på forhånd ligger en forståelse for, hvem hinanden er og hvilke omstændigheder, de arbejder ud fra. Samarbejdet mellem ø-skolerne har derfor et potentiale til at blive meget tæt, hvor Mia fra Anholt Skole siger til Karsten fra Endelave Skole at: “Jeg føler jo, jeg kender dine elever, selvom jeg aldrig har mødt dem”. På ø-skolerne opstår derudover nogle andre muligheder, hvor Læreren Joan fra Sejerø fortæller, at “nogle gange når vi mere i undervisningen end skolen på fastlandet med 28 elever, for jeg har kun 4 elever i fysik/kemi, som jeg skal forklare emnet til”. Her bliver nomeringen selvfølgelig en fordel, men der ligger ligeledes en praktisk forståelse for skoledagen på ø-skolerne som er anderledes. Her udtrykker Joan, der kun har arbejdet med skoler på fastlandet et behov for, at kunne spejle sig i nogen, der har samme forudsætninger som hende selv, hvorfor et samarbejde på tværs af ø-skoler bliver en oplagt retning for fremtiden. Her bliver de praktiske forhold heller ikke så vigtige, da, som Karsten fortæller, skemaet på en ø-skole blot udgør rammen for en dag i skolen, men at der ofte sker ændringer løbende, fordi de lokale omstændigheder præsenterer nogle andre muligheder, som bør gribes. Netop disse lokale omstændigheder er centrale for ø-skolerne, som i høj grad både indtænker naturen og lokalsamfundet i deres undervisning. Der ses flere eksempler på, hvordan den lokale borgere bruges som ressourcepersoner i undervisningen både på grund af kompetencedækning men ligeledes ud fra deres tætte adgang til de lokale borgere. Eksempelvis bliver en kunstner brugt som billedkunstlærer, sæbe-entusiasten inviterer eleverne på udflugt, hvor de kan lave sæbe og fugleentusiasten, fortæller om de lokale dyr på øen.

Dagen fik samlet set givet indblik i forskellige former for at benytte og håndtere assisteret fjernundervisning på i undervisningen. Forskellige kommuner, klassetrin, omstændigheder og teknologier var repræsenteret og blev præsenteret som inspiration for fremtidig arbejde med brug af teknologi i undervisningen og samarbejde på tværs af skoler.

 

Se den endelige rapport her.