Cecilie Maria Nielsen – Eksamen

Disposition Intro Problemstilling: Hvordan kan Ozobot anvendes i undervisningen, således at de udfordre udskolingselevers kompetencer? Video (Link) Mundtlig præsentation Undervisnings plan Undervisningsplanen er udarbejdet for to dobbelte lektioner (120 min), hvor eleverne skal arbejde med Ozobot. Planen er udarbejdet med inspiration fra undervisning, jeg tidligere har lavet i forbindelse med min folkeskolelæreruddannelse. …