Cecilie Maria Nielsen – Eksamen

Disposition Intro Problemstilling: Hvordan kan Ozobot anvendes i undervisningen, således at de udfordre udskolingselevers kompetencer? Video (Link) Mundtlig præsentation Undervisnings plan Undervisningsplanen er udarbejdet for to dobbelte lektioner (120 min), hvor eleverne skal arbejde med Ozobot. Planen er udarbejdet med inspiration fra undervisning, jeg tidligere har lavet i forbindelse med min folkeskolelæreruddannelse. …

Ricki Hogaard

Disposition for oplægget: Jeg vil gennemgå baggrunden for min undersøgelse kort. Derefter ses videoen (5m) Jeg fortæller om mine valg bag designet af Linjefaget “Mixerpulten” (6m) Diskussionspunkter: Hvad kan der gøres bedre fremadrettet med mit projekt på Trøjborg beboerhus i mente? Hvordan kan man skabe en kultur for mentorship og …