Cecilie Maria Nielsen – Eksamen

Disposition

Intro

Problemstilling:

Hvordan kan Ozobot anvendes i undervisningen, således at de udfordre udskolingselevers kompetencer?
Video (Link)

Mundtlig præsentation

Undervisnings plan

Undervisningsplanen er udarbejdet for to dobbelte lektioner (120 min), hvor eleverne skal arbejde med Ozobot. Planen er udarbejdet med inspiration fra undervisning, jeg tidligere har lavet i forbindelse med min folkeskolelæreruddannelse.

Del 1:

Fælles opstart med brainstorm ”hvad er programmering?”, opfulgt af en introduktion til Ozobot. Der introduceres til Ozobots laveste programmeringsniveau, sorte linjer med farvekoder.

Opgave 1 (laves i mindre grupper hele vejen igennem):

Lav en historie/bane, som Ozobot skal igennem.

Eksempel: I skal til skolefest, men I skal først ud og købe nogle ting på vejen derhen.

Fælles opsamling:

Perspektiver denne type teknologi til vores hverdag, og diskuter, hvordan/hvor den kan bruges.

Del 2:

Eleverne introduceres til programmering via OzoBlockly, https://www.youtube.com/watch?v=fwIrAzZfvRc

Opgave 2:

Gå ind på http://ozoblockly.com/

Klik på “get started”, gå derefter til ”begynder” og ind under ”udfordringer” (hjernen), og lav “rectangle walk”.

Del 3:

Eleverne skal benytte deres viden fra de tidligere opgaver til at løse den tredje opgave.

Opgave 3:

Undersøg, hvordan Ozobot kan bruges til at løse hverdagsopgaver/udfordringer.

Eksempelvis indkøb, finde vej i store indkøbscentre, bringe mad ud eller lignende.
Afslutning/afrunding:

Vend tilbage til brainstormen fra tidligere, tilføj yderligere tanker, og diskuter udviklingen. Samtidig skal der perspektiveres til hverdagen med fordele og ulemper ved teknologi i samfundet.

Billed af Mindmap

Leave a Reply