FPL

Styrkelse af den faglige pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser - FPL

FPL-projektet har til formål at sætte fornyet fokus på udviklingen af et feedback-koncept til understøttelse af den faglige pædagogiske ledelse på landets gymnasier. Arbejdet skal understøtte skolernes fortsatte udvikling og er på sigt et led i at styrke de gymnasiale uddannelser bredt set.
Om FPL
Forskningen bag
MUS/GRUS-runder
Nyheder

Tilmeld vidensdag og webinar om Faglig Pædagogisk Ledelse

Hvordan arbejder man med pædagogisk ledelse i gymnasiet? Og hvordan understøtter man bedst skoleudvikling i rammen af skolen som professionelt læringsfællesskab?

Vær med til diskussionerne og hør erfaringerne fra 15 skoler, der har arbejdet med et nyt feedback-koncept, som skal understøtte den pædagogiske ledelse på skolen og skoleudvikling som professionelt læringsfællesskab. Skolerne har konkret arbejdet med observationer af praksis og didaktisk reflekterende samtale med udgangspunkt i aktionslæringens principper.

Tilmeld Vidensdag om Faglig pædagogisk ledelse den 5. november 9-14 på Aarhus Universitet

Tilmeld Webinar: Faglig Pædagogisk Ledelse den 28. november 9-12 online

Brug data i din pædagogiske ledelse
I tre videoer fortæller gymnasieledere om deres erfaringer med indsamling, fastholdelse og fortolkning af kvalitative data fra undervisningen med henblik på at bruge dem som afsæt for pædagogiske udviklingssamtaler med lærere. Bliv inspireret af projektet Faglig Pædagogisk Ledelse til selv at skabe forandring i jeres skolepraksis.
Read More "Brug data i din pædagogiske ledelse"
Gymnasielærere finder mening i fokuserede pædagogiske samtaler med deres leder
Midtvejsevalueringen af FPL-projektet: Faglig Pædagogisk Ledelse peger på værdien af fokuserede observationer og samtaler om undervisning – både blandt ledere og lærere.
Read More "Gymnasielærere finder mening i fokuserede pædagogiske samtaler med deres leder"
FPL-projektet sætter didaktiske refleksioner i gang hos gymnasieledere
Intentionen med FPL-projektet er at bringe lederen tættere på undervisningen gennem observation og samtale med lærerne. Halvvejs i forløbet viser ledernes første erfaringer, at det er lettere sagt end gjort, men at projektet har åbnet for mange nye perspektiver på egen rolle og skolens udviklingspotentiale.
Read More "FPL-projektet sætter didaktiske refleksioner i gang hos gymnasieledere"

Ledererfaringer

Forside-slider

Faglig pædagogisk ledelse – en grundpille i skoleudvikling

Vi ved fra det omfattende forskningsfelt om læreres læring og kompetenceudvikling, at lærere tager deres egne erfaringer som elever og som studerende med sig ind i klasseværelset. Disse erfaringer er så dybt indlejret kropsligt og tavst – ligesom det at børste tænder eller at køre på cykel– det ligger på rygraden, og det kan derfor være svært at lave om på. Men ved at give tid og plads til en særlig opmærksomhed herpå kan man ændre på holdninger og handlinger til gavn for undervisningen (L. Lund, 2015, 2017b). En sådan opmærksomhed bør skabes i et kollegialt fællesskab – også kaldet et professionelt læringsfællesskab (Albrechtsen, 2015; R. Dufour & Marzano, 2015; Qvortrup, 2016), og netop tid afsat til refleksive dialoger er i højsædet i litteraturen om professionelle læringsfællesskaber (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). Lærerne har brug for rammer og tid til at kunne udvikle et fælles sprog og fælles optik på undervisningen – deres egen og hele skolens – og det er her at skolens faglige pædagogiske ledelse er grundpillen i skoleudvikling.