Gruppe 4 – Per, Kathrine, Julie (Hvad sker der med lærerrollen, når entreprenørskab indarbejdes i undervisning …)

Hvad sker der med lærerrollen, når entreprenørskab indarbejdes i undervisning og/eller man laver hele entreprenørskabs-/innovationsforløb? Per Søndergaard Som underviser i