Læringslog Ane Clement-Døssing

Da min makker, Kenneth og jeg påbegyndte dette uddannelsesforløb havde vi en masse forestillinger og ideer om, hvad det vil sige at undervise i entreprenørskab og iværksætteri, og hvad undervisningen skulle indeholde. Var jeg blevet spurgt dengang, hvordan vores undervisningsdesign skulle tage sige sig ud efter endt uddannelse, havde jeg aldrig gættet på, hvor meget det ville rykke sig. Det har virkelig været et lærerigt forløb.

Hvad har jeg lært?
Igennem dette uddannelsesforløb er jeg i den grad blevet udfordret på min måde at indoptage viden på ,samt min måde at se verden på. Jeg er gået fra at have en opfattelses af iværksætteri og entrepremørskab, som noget man har talent for, og en måde man kan skabe karriere på, til at se de to begreber, som værende noget alle kan tillære sig. Jeg har forstået, at det kræver et mindset der fordrer, at man forholder sig til sin omverden, og derigennem kigger på, hvordan man kan skabe værdi for omverden.
Ergo er jeg også gået fra at tænke, at undervisning i entreprenørskab og iværksætteri er noget der absolut skal munde ud i forretningsplaner, produkter osv., til at se vigtigheden i at undervise i mindsettet, og måske helt fravælge forretningsplaner osv., i hvert fald så længe vi underviser på grundskoleniveau. For hvis mindsettet først er placeret, er der mulighed for at kreativiteten og lysten vokser frem, og de unge mennesker får lyst til at blive iværksætter. På den måde kan man sige, at jeg ifølge Sarascathy’s teori nok er gået fra overordnet at tænke undervisningen kausalt, til at gå over i retning af en mere effektuel undervisning, hvor jeg træder lidt tilbage i min planlægning, og dermed lader eleverne handle sig igennem undervisningen i form af øvelser, gruppearbejder mm. (slides seminar 1). Det er nemlig ikke muligt at planlægge sig ud af en form for undervisning, jeg ikke kender resultatet på. For vi ved jo reelt ikke, hvordan eleverne vil tage i mod denne form for undervisning, og dermed heller ikke, hvordan resultatet bliver.

De fire dimensioner i taksonomien har dermed sat sig godt og grundigt fast, og vil nok altid være en del af den måde, hvorpå jeg møder og underviser mine elever på. Ydermere gennemsyrer de fire dimensioner også vores undervisningsdesign, som vi står overfor snart at skulle ud og afprøve.

Vores indledende udfordring fra modul 0
Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn har fået tildelt midler fra kommunen til at tilbyde overbygningsklasserne på kommunens skoler en uges undervisning i entreprenørskab, iværksætteri og innovation.

Målgruppe

Målgruppen er folkeskoler og friskolers overbygningsklasser i hele kommunen, dvs. Elever fra 8 – 10 klasse.

Hvordan har udfordringen ændret karakter?
Da vi påbegyndte efteruddannelsen i Entreprenørskab, stod vi overfor at skulle påbegynde vores undervisningsforløb i august 2017. Men forskellige omstændigheder har gjort, at undervisningen påbegyndes i medio april. Derfor har vores udfordring udvidet sig fra først at omhandle vores udfordringer med målgrupper, der stærkker sig fra 8 – 10 klasse, til nu også at omhandle tidsmæssige samt indholdsmæssige udfordringer.

 

Udfordringer

Undervisningen bliver udbudt medio april, og skolerne får ca. 3 uger til at tilmelde sig.

  1. Vi ved ikke hvor mange skoler der tilmelder sig, og om deres undervisningsplaner tillader et ugeforløb så sent på skoleåret. Altså ved vi reelt ikke, hvor mange skoler vi står med i april (vi har dog et loft på max 4 skoler).
  1. Vil vores undervisningsdesign kunne matche elever fra 8 – 10 klasse? Det må komme an på en prøve – og løbende evaluering og tilpasning af undervisningsdesignet må forventes.
  1. Dette forløb skal blive en succes, da det kræver en succes og synlige resultater for fortsat at modtage økonomisk støtte fra kommunen, og dermed fortsat, at kunne udbyde undervisningen de næste skoleår.

Heldigvis har vi fuld opbakning fra vores ledelse, der i den grad tror på os og vores projekt. Det betyder selvfølgelig også, at hun hjælper os på alle måder hun kan, således at dette projekt kommer så godt fra start, som overhovedet muligt.

Det videre arbejde
Vores videre arbejde kommer til at centrere sig om at få udarbejdet vores endelige undervisningsdesign, der jo skal gå i luften medio april umiddelbart efter påske. Vi har allerede et færdiglavet ugeskema klar. Vores tid kommer derfor til at gå med at afprøve øvelser og metoder samt finde relevante samarbejdspartnere og materialer, der skal indgå vores undervisning.

Motivator frem for underviser
Jeg synes vekslingen imellem oplæg, øvelser, opgaver og cirkelreflektionern har fungeret rigtig godt. De forskellige opgaver, og især cirkelreflektionerne, der ligger mellem seminarene, har været med til at fastholde mig i det entreprenante mindset, og har dermed fungeret som en motivation i udarbejdelsen af vores undervisningsdesign.

Det jeg især vil tage med mig fra undervisningen er, at jeg ikke kan sikre mig, at samtlige af mine elever vil ende med, at slå sig ned som iværksættere, efter endt undervisning. Men det jeg kan gøre, er at jeg fremover vil møde mine elever på en ligeværdig måde, og igennem det koncentrerede og vedvarende fokus på at støtte; det som ifgl. Banduras kaldes Self-efficacy (s. 26), vil jeg styrke hver elev i arbejdet med de 3 andre principper i taksonomien. Derfor vil jeg gå fra E3U med en ny label på min trøje, og den label, den hedder motivator. For jeg har lært, at selv om iværksætteri og entreprenørskab er noget der kan tillæres, så er det så utrolig vigtigt, at lysten og gejsten til at skabe værdi for andre kommer inde fra eleven selv.

Ane Clement-Døssing