Eksempel fra de Videregående uddannelser

Hermed det eksempel jeg præsenterede fra min egen undervisning på cand.pub.-uddannelsen fra faget “Projektorienteret forløb i entreprenørskab og innovation i journalistik og medier”. Faget kombinerer praktik med viden om nye medier og en praktisk tilgang til innovation og entreprenørskab. Helt kort skal de studerende arbejde med et innovationsprojekt i deres praktikvirksomhed.

Eksempel VU