Cirkelrefleksionsøvelse, gruppe D – seminar 2

Cirkelrefleksionsøvelse, gruppe D

  1. Susanne Sørensen (FFE-Region Midt) // susanesoerensen@ffe-ye.dk
  2. Jacob Munter (Nyborg Gymnasium) // mu@nyborg-gym.dk
  3. Carina Pedersen (Det Blå Gymnasium) // cap@bcsyd.dk
  4. Peter Larsen (Learnmark Horsens) // pla@learnmark.dk

Hvad er kreativitet for dig?

Kreativitet er, når jeg tænker og handler anderledes i forhold til min opgave. Jeg tænker kreativitet kan være processer, anderledes tilgang til opgaver og også rent visuelt en anderledes tilgang til løsning af problemstillinger.

 Hvornår er du kreativ i undervisningssituationer?

Da jeg ikke underviser, må jeg omdefinere ovenstående til – Hvornår er du kreativ i løsning af dine arbejdsopgaver?  Her vil jeg mene, at jeg bruger min kreativitet, når jeg f.eks. finder andre måder at kommunikere på i forhold til mine interessenter – f.eks. ved at udsende et video –nyhedsbrev, i stedet for kun en nyhedsmail. Endvidere er jeg kreativ, når jeg skal tænke nye tilgange til afholdelse af arrangementer og events, med f.eks. nye øvelser eller præsentation af ny viden.

Beskriv et eksempel, hvor du oplever at have været kreativ i en undervisningssituation

Igen underviser jeg ikke, så jeg tænker kreativitet ind i en arbejdsopgave – og her er et eksempel, at jeg i forbindelse med et bestyrelsesmøde starter mødet med en kreativ øvelse med nogle legoklodser, hvor man skal huske farverækken. Efterfølgende går vi i gang med mødet, og efter ca. ½ time, beder jeg bestyrelsen samle klodserne i den rækkefølge, som jeg viste i starten af mødet – denne kreative øvelse medførte, at bestyrelsen lyttede koncentreret i den ½ time, og efterfølgende var øvelsen indgangsvinkel til en dialog om kreative og entreprenate øvelser.

– Susanne Sørensen


Hvad er kreativitet for dig?

At kreere. Skabe en kreation. Fra ånden til hånden. Producere et værk. At levere et produkt. Fysisk eller mentalt. Nyt i verden kommende fra dig.

Hvornår er du kreativ i undervisningssituationer?

Jeg har desværre endnu ikke opdaget en systematik i omstændighederne omkring forekomsten af min kreativitet i undervisningssituationer.

Beskriv et eksempel, hvor du oplever at have været kreativ i en undervisningssituation

F.eks. da jeg i et modul opdagede at det var et problem at jeg ikke havde facitlister til elevernes opgaver i matematik. I modulet lavede jeg så et fællesdokument med en matrix bestående af alle elevnavne og opgavenumre hvori eleverne kunne komme med deres bud på deres til en opgave. Her kunne jeg så både følge med i hvem der arbejdede med hvilke opgaver, eleverne kunne få en fornemmelse af om de var på rette spor (flere ens svar tyder på at svaret nok er rigtigt), det blev tydeligt for alle i klassen hvad der blev arbejdet med, eleverne kunne se hvem de kunne hente hjælp hos, jeg kunne bruge kræfterne på at hjælpe de elever der havde brug for hjælp, og sikkert også meget andet…

Nød lærer presset matematiklærer at improvisere.

–  Jacob Munter


Hvad er kreativitet for dig?

Creative thinking er for mig at tænke anderledes end den ellers gængse, og hvad der defineres som den normale tankegang. Det at tænke kreativt fordrer til nye måder at løse en given problemstilling. Vi er alle født kreative, men med alderen og erfaringerne har den logiske tænkning en tendens til at overtage. Og da det ikke er muligt at være logisk og kreativt tænkende samtidig er det nødvendigt, at vi træner det at være kreativ.

Det skræmmende er, at jeg allerede ser en forskel fra 8. klasse til gymnasiet. Det lader til, at teenageårene er med til at hæmme vores kreative tænkning. Når jeg underviser 8. klasses elever i innovation, formår de at skabe kreative løsninger, der ikke nødvendigvis er realistiske, men udfordrer den normale måde at tænke i løsninger. Mine egne gymnasieelever derimod lader sig styre af realisme og logik, hvormed at kreativiteten hæmmes eller helt udebliver.

Hvornår er du kreativ i undervisningssituationer?

Mit fag (innovation) ligger naturligt op til, at jeg som underviser er kreativ, og jeg forsøger derfor naturligvis så ofte som muligt at være kreativ i min undervisning. Specielt i måden eleverne skal løse en given opgave på. Derfor anvender jeg ofte elementer af Cooperative Learning, hvor eleverne trænes i løse opgaverne på en anderledes og mere kreativ måde. Min overbevisning er, at eleverne derved også træner kreativitet.

Dermed ikke sagt, at jeg ikke gerne vil være endnu mere kreativ i min undervisning. Oplægget på modul 2 om kreativitet satte en masse tanker i gang hos mig, som jeg nu forsøger at få gjort praksisnært, så det kan anvendes i undervisningen.

Beskriv et eksempel, hvor du oplever at have været kreativ i en undervisningssituation

Jeg er meget enig med Jacob ift, hvornår jeg oplever, at jeg er kreativ i min undervisning. Min kreativitet kommer specielt i spil, når min forberedelse til en lektion er begrænset. Det fordrer mig til hurtigt at tænke i kreative løsninger, så eleverne ikke fornemmer, at jeg ikke er så forberedt, som jeg normalt ønsker at være det.

Generelt mener jeg, at man som underviser dagligt træner sin kreative tænkning, da man til tider i en undervisningssituation er nødsaget til at finde på hurtige løsninger, hvis man for eksempel er hurtigere færdig end forventet, hvis eleverne ikke er oplagte, e. lign.

Creative thinking: A way of looking at problems or situations from a fresh perspective that suggests unorthodox solutions (which may look unsettling at first). Creative thinking can be stimulated both by an unstructured process such as brainstorming, and by a structured process such as lateral thinking.

http://www.businessdictionary.com/definition/creative-thinking.html

–  Carina Pedersen


Hvad er kreativitet for dig?

Kreativitet er for mig uhæmmet anvendelse af viden – det har jeg fra den kreative platform: http://www.uva.aau.dk/den-kreative-platform/

For at kunne være kreativ skal man kunne anvende sin viden fra andre områder, uden bindinger, i forbindelse med problemløsning. Det kræver et vist mod fra eleverne.

Hvornår er du kreativ i undervisningssituationer?

Jeg er kreativ i undervisningssituationer, fx når jeg udvikler undervisningsforløb. I forbindelse med projektarbejde og produktudvikling anvender jeg en række kreative værktøjer, når eleverne skal finde et problem, når eleverne skal finde på produktideer, og når eleverne fremstiller deres produkt i skolens værksteder.

Beskriv et eksempel, hvor du oplever at have været kreativ i en undervisningssituation

Jeg har lige været på studietur til London, hvor vi besøgte Science Museum. For at eleverne ikke skulle få oplevelsen af at besøge et museum med endeløse rækker af uinteressante ‘dimser’, fandt jeg og en kollega på, at de i grupper skulle vælge en genstand (fra museets hjemmeside), som de inden studieturen skulle sætte i en samfundsmæssig/historisk kontekst og skrive en populærvidenskabelig artikel om. Eleverne havde så et hæfte, der forklarede lidt om de genstande, de kom til at se.

– Peter Larsen