Cirkelrefleksion 2, kreativitet

Mia:

  1. Hvad er kreativitet for dig?

Min første refleksion bliver tredelt. Jeg har altid gået med en fornemmelse om, at kreativitet var at man var god til at male eller til at udføre håndarbejde. Det var her min store- og lillesøster var rigtig gode og for mig at se, meget kreative. De egenskaber har ikke været et talent jeg kan prale af. Jeg var mere kreativ i når jeg skulle lege og opfindelserne i at opbygge en leg med andre børn. Det er egentlig først gået op for mig at kreativitet ikke kun er at være god til at male eller bygge noget håndværk, men at kreativitet faktisk er meget mere end det.

Kreativitet er for mig derfor, at skabe leg og læringsforum på nye måder. At skabe noget der er anderledes og måske endda innovativt. Jeg føler at kreativitet afspejler sig i at skabe læringsprocesser eller blot afspejler sig i et læringsperspektiv.

Det leder mig videre til næste spørgsmål.

  1. Hvornår er du kreativ i undervisningssituationer?

Jeg er oftest kreativ i min planlægning af undervisningsforløb, hvor jeg bruger tid på at planlægge forløbene anderledes end det sidste forløb eleverne havde.

Ellers oplever jeg også, at jeg kan være kreativ i pressede situationer, bl.a. hvis der mangler 15 min af undervisningen, hvor jeg oftest kommer i tanke om små lege som jeg laves med eleverne.

  1. Beskriv et eksempel, hvor du oplever at have været kreativ i en undervisningssituation

Har formuleret og lavet et spil, omkring de 4 bogføringsregler jeg har undervist mine elever om. Her handlede det om at visualisere forskellige konti og bilag, således at eleverne i grupper skulle besvare hvert bilag med fysisk aktiv deltagelse. Tror ikke der er nogen grund til, at gå i dybden med selve spillet.

Anne-Sofie:

  1. Hvad er kreativitet for dig?

Definitionen af kreativitet i vejledningen til Innovation og entreprenørskab i Folkeskolen er ret produktiv, synes jeg, da den både betoner, at det er evne til at kombinere forskellige ting og bruge og udvikle sine personlige resurser: ”Kreativitet forstås som evnen til både at se og skabe ideer og muligheder. Det er ligeledes evnen til at kombinere viden, erfaringer og personlige ressourcer fra forskellige områder på nye måder. Kreativitet er også evnen til at skabe og revidere personlige forestillinger, eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer”.

Hvornår er du kreativ i undervisningssituationer?

Jeg oplever som alle tit, at jeg må improvisere i undervisningssituationer, fordi der sker uventede ting, fordi elevforudsætninger er anderledes end ventet eller…. Jeg må på stedet opfinde eller tilpasse planlagte aktiviteter og deres processer. Det er i mine øjne en kreativ proces, da man må hurtigt må skabe forbindelse med de elementer, man nu engang har til rådighed, for at få en god proces i gang. Jeg må tit lige revidere min egen forestilling om, hvordan tingene bedst kan køre og finde nye veje til målet.

Jeg er desuden kreativ, når jeg faciliteter elevernes kreativitet, så at sige. Deres idéer skaber mange forbindelser og nye idéer i mit hoved. Når der er mange forbindelser, der trænger sig på i mit hoved, har jeg også lettere ved at stille de gode spørgsmål – kunsten er jo netop at få dem til at skabe forbindelser i deres hoveder med kreativitetsgenererende spørgsmål og ikke ved at komme med konkrete løsningsforslag. Jo mere jeg aktivt går ind i deres problemstilling, jo mere ser jeg selv muligheder og idéer og kan facilitere elevernes processer.

Beskriv et eksempel, hvor du oplever at have været kreativ i en undervisningssituation?

Når eleverne idégenererer, idéudvikler eller laver prototyper, går min kreativitet i i gang som beskrevet ovenfor, og jeg omsætter den som beskrevet i min facilitering.

Lene:

Hvad er kreativitet for dig?

Kreativitet har mange ansigter for mig. Jeg kan være kreativ, når jeg spiller musik, når jeg skaber en præsentation til et oplæg, når jeg løser et akut problem, når jeg definerer indholdet af en konference eller i mødet med andre, hvor samtalen måske udvikler sig i en anden retning en forventet. Jeg husker bl.a. min trompetunderviser sige til mig på et tidspunkt; nu har du lært alt om noder og teknik, nu skal du lære at spille musik og det kræver, at du fortolker og skaber din egen musik ud fra noderne. Så for mig hænger kreativitet tæt sammen med evnen til at skabe ud fra sig selv. Det er stadig et paradoks for mig, at teoretikere og min egen erfaring siger, at det er nemmere at være kreativ, hvis rammerne er snævre, og i andre situationer er de brede rammer nemmere at være kreativ inden for.

Hvornår er du kreativ i undervisningssituationer?

Jeg vil mene at kreativiteten opstår i samspillet med andre, og hermed henviser jeg til ”uventet/ svære spørgsmål fra salen”. Men også selve formidlingsdelen, altså forberedelsen af undervisningen er kreativ.

Beskriv et eksempel, hvor du oplever at have været kreativ i en undervisningssituation?

Forleden dag stod jeg for første gang i en undervisningssituation for nogle 6. semester studerende. For at understrege mit budskab omkring entreprenørskabs- og innovationsundervisning, og hvad det kan, havde jeg lavet en lille ide genereringsøvelse. Da grupperne hver især skulle fremlægge slog det mig, at jeg var nødt til at sætte lidt mere ord på deres idé, end blot at sige, at det var en god idé. I den situation var jeg presset til at tænke kreativt i forhold til at reflektere over nogle af de ting de sagde og sætte ord på det i forhold til at være innovativ eller have entreprenant.

Lars
Kreativitet for mig?
Kreativitet kræver en form for udtryk; et produkt; for eksempel om man er god til at male eller måske spille guitar. Man kan således vel ikke være kreativ uden et “fænomen” i platonisk forstand? Spørgsmålet er så om kreativitet er der hvor kroppen tager kontrollen, men hvis bevidstheden ikke er involveret er det så kreativitet eller håndværk? Så et samspil mellem krop og hjerne.  Men der kræves mere end det, for kreativitet kræver også originalitet. Derved bliver kreativitet måske til den situation hvor ubevidsthed og bevidsthed spiller sammen så det originale produceres?

Kreativitet i undervisningssituationen
Jvfr. ovenstående, nok de situationer, hvor jeg lytter og så vender situationer på hovedet.

Et eksempel
Ofte kan jeg vende en “forberedt” lektion på hovedet, netop som jeg træder ind i lokalet. Den bevidste forberedelse er nødvendig, men kreativiteten er impulsiv.