Model - kursusopgave

Grp. 4 – disposition

Disposition til videoen

Gruppe 4 – Christina Job, Britt Alstrøm, Pia Bajlum Esbensen

En eller flere modeller tegnes, mens der diskuteres, fremsættes synspunkter og stilles spørgsmål. Det stiller også tilskueren over for nogle valg og nogle muligheder.

Formidling og digitalisering af vores model vil foregå som grafisk facilitering.

Spørgsmål fra de fire moduler:

  1. Uformel læring

Er uformel læring/læring i et praksisfællesskab en omvej værd?

Skaber vi reelt lærende praksisfællesskaber, når fællesskabet er på tværs af tid og rum?

Eller skaber vi rum for arbejdsfællesskaber, hvor viden og læring omhandler arbejdsfællesskabers opgavedeling?

Er skolen kommet ude af kontekst? Har den altid været det? Hvad er nyt?

Har vi mon lært, at arbejdspraksisser kan skabes på tværs af tid og rum i digitale netværk? Spørgsmålet er, om vi i gruppen i fællesskab har konstrueret en fælles viden om digitale værktøjer?

Teknologi som et påvirkende element i praksisfællesskaber?

  1. Didaktik

Didaktikkens betydning som rammesætter for teknologi som funktionelt læremiddel.

Påvirker teknologien den didaktiske kontrakt i undervisningsrummet?

Får eleverne også et lærende praksisfællesskab? (ved produktion af FC-videoer)

Lægger det eksperimenterende laboratorium, som vi ser både i vores eget gruppefællesskab og i lærernes sparringsfællesskab, op til situeret læring i fællesskaber?

– og er dette foranlediget af netop fællesskabet om digitale værktøjer?

Sker der en transfer af denne viden-i-handling ind i den institutionelle ramme?

Kan introduktion af IT-redskaber være et middel til at skabe mere kvalificerede rum for situeret læring i undervisningen?

  1. Pædagogik/skole

Kan Flipped Classroom være med til at bryde den sociale arv?

Buckingham: Eksisterer der et teknologisk gab? Er teknologisk kapital et tema?

Hvordan påvirker teknologi lærerens rolle?

Er der en sammenhæng med det store fokus på klasserumsledelse? → Hvad kræver de nye vilkår af læreren?

Teknologi som motiverende / demotiverende faktor?

  1. Samfund

Kan digital blive ved med at være et prædikat? Hvornår bliver det overflødigt ift. dannelse, læringskontekster mm? Hvornår anser vi det som en del af kulturen?

Teknologi som et element i dannelsesprocesser.

Kontingensen som vilkår – betydningen for lærerens rolle?

Det eksperimenterende laboratorium som et af vilkårene i skolen som følge af det fortsatte foranderlighedstempo i samfundet.

Tilføj en kommentar

4 kommentarer til "Grp. 4 – disposition"

Send notifikationer om
avatar

Sorter efter:   nyeste | ældste | flest stemmer
Fidahije Saliji
Medlem
5 år 11 måneder siden

Rigtig gode spørgsmål i dispositionen.
Men det med en video på kun 4 min., bliver det meget svært at komme rund om det hele synes jeg.

Jeanne Rose Hermann
Gæst
Jeanne Rose Hermann
5 år 11 måneder siden

Spørgsmålene I stiller under punkt 3 og 4 er så gode! Det er lidt ærgerligt at videoerne kun må vare 4 min. Jeg tror der bliver en god debat om videoerne og at vi kommer til at diskutere meget mere teknologisk kapital og om “digital” er et overflødigt præfiks allerede 🙂

Pia Bajlum Esbensen
Medlem
Pia Bajlum Esbensen
5 år 11 måneder siden

Ja, den teknologiske kapital er vi ret optagede af. Hvad betyder den fx for den sociale arv?

wpDiscuz