Deweys skole i 2016

( – eller måske på lidt længere sigt….? )

For mere end hundrede år siden formulerede Dewey nogle visioner for skolen – og livslang læring. I dag er disse tanker og visioner stadig aktuelle.

Udviklingen går stadigt stærkere og det er blevet åbenlyst for alle, at ingen ved, hvilke kompetencer det kræver at begå sig i det fremtidige samfund. I dette lys er Deweys tænkning et kvalificeret bud på en læringsteoretisk ramme til afsæt for design af læringsprocesser, der bidrager til udvikling af innovative mindsets, som kan tilpasse sig et hastigt foranderligt samfund.

 

I vores bud på en model af skolen i samfundet og dens forbindelser til omverden i år 2016, har vi taget udgangspunkt i Deweys kategorisering af de menneskelige drivkræfter, som gøres til omdrejningspunktet for læringssituationen.

dewey-model2

 

Samfund

I vores fortolkning – anno 2016 – har vi tænkt i samme baner, dog med de tilføjelser, som synes nødvendige for et moderne samfund.

Vores skole kan have en fysisk lokation, men kan også være et open-space eller åbent læringslaboratorium, der kan findes overalt i samfundet. Vi er gået videre med en af vores “crazy” tanker fra pokemon-spillet og forestiller os, at skolen kan tilgås i lighed med et “gym-space”.Vi forestiller os, at vores virtuelle-space kan tilgås af alle uafhængigt af tid og sted, og hvor alle samfundsklasser og aldersgrupper mødes.

Skolen er placeret i verdenssamfundet, men forankret lokalt og er i konstant interaktion med de øvrige dele af samfundet fra det helt nære til det globale. Der er fra alle steder porte eller åbninger ud til det omgivende samfund – nye porte kan åbnes og gamle kan lukkes. Denne åbenhed symboliserer den evige interaktion med det omgivende samfund.

 

Sted

Selve modellen udgøres af dynamiske flydende lag. Der skal ikke lægges noget i placering af niveauerne, men stor vægt på den dynamiske forbundethed. Lagene kan således være både fysiske og virtuelle, og der er ikke en fast og entydig rute. Trappen kan flytte sig, mens man er på vej – i bedste Harry Potter-stil – som et billede på den process, der foregår i den lærende; I undersøgelsesprocessen påvirkes både en selv, og det der undersøges, og således har konteksten også indflydelse på, hvilken læring, der opnås – det centrale i Deweys transaktionsbegreb. Transaktion er udtryk for, hvordan vi interagerer med verden, og hvordan erfaringer dannes. I interaktioner og læringssituationer med hinanden, hvor vi eksperimenterer, er kreative, innovative og udtryksfulde skaber vi os selv. Her bygges der videre på hinandens ideer og skabes ny værdi og viden – udforskning som Dewey kalder det.

 

Aktivitet og indhold

Den lærende agerer i skolens, både fysiske og virtuelle, rum i samspil med andre lærende, alene eller i små eller store grupper. Dette samspil er afgørende og skal bidrage til den lærendes evne til at deltage i samfundet og påvirke samfundet – både i nuet og fremadrettet. Dewey siger: “Et demokrati er mere end en styreform – det er primært en form for liv i forening med andre, en fælles kommunikeret erfaring” (fra Uddannelse og demokrati). Skolen faciliterer udviklingsprocesser, der tager afsæt i den lærendes interesser og erfaringer i en kulturelt relevant ramme. Det helt centrale rum for læreprocesserne er “sandkassen” eller “maker-space”, hvor der udføres eksperimenter og igangsættes udviklingsprocesser. Herfra er der adgang til alle andre niveauer, hvor der kan hentes viden, trænes, gøres erfaringer – hentes ind og bringes ud! Alle materialer er tilgængelige, og teknologi gennemsyrer hele skolens virksomhed og dens forbundethed med samfundet

Skolen er ikke et pasningstilbud eller et udviklingstrin – på vej på mod noget andet, men har en konstant forbundethed og udgør en central rolle i det lærende samfund, hvor uddannelse og læring er top-prioriteret…

thinklink

(illustreret af: Michala Bo Lundager Muhs)

Tilføj en kommentar

2 kommentarer til "Deweys skole i 2016"

Send notifikationer om
avatar

Sorter efter:   nyeste | ældste | flest stemmer
Stephen Francisco Gomez
Medlem
Stephen Francisco Gomez
7 år 4 måneder siden

Sikkert en spændende forestilling og en virkelig flot tegning. Min fantasi bliver helt fanget af jeres ide om en skole som primært eksisterer i det virtuelle rum. I skriver at skolen kan have et fysisk location men jeg tænker NEJ, væk med de gamle, lukkede klasselokaler! Skolen og samfund kunne integreres ren fysisk. Eleverne arbejder primært i det åbne læringslaboratorium, men samles også forskellige steder rundt i samfundet. På biblioteker, centralkøkkener, idrætscentre, fabrikker m.fl.
Jeg tænker dog at hvis skolen ikke skal være et pasningstilbud, hvem skal så passer børnene mens forældrene ikke er hjemme?

Maja Skotte Ejlskov
Gæst
Maja Skotte Ejlskov
7 år 4 måneder siden
Jeg er helt vild med jeres model og tanker. Ny tænkende og innovativt. og flot tegnet. Det giver mange muligheder og meget divergent tænkning er muligt, hvis man kan sige det 🙂 . Jeg ser det meget muligt, der mange løsninger for at skolen ikke skal være pasning, det handler om at tænke kreativt og prioritering. I min lille familie får vi det til at lykkes med at vi begge arbejder, ja nu studerer jeg også og vores børn er ikke institutionaliserede …feks er de ofte med os på arbejde og vi skiftes også til at arbejde osv…. Som Stephen… Læs mere »
wpDiscuz