Uformel læring i MinUddannelse

 

Vi har eksperimenteret med det uformelle læringsrum og praksisfællesskabet i learning mangement systemet, MinUddannelse (MU).

MU bruges i høj grad af folkeskolelærere til at fastsætte læringsmål, elevplaner og opgaver. Fokus er på kommunikationen mellem lærer og elev.  Vores eksperiment blev udført i Simons 7. klasse i forbindelse med danskundervisningen.

MU har ikke en direkte interaktions mulighed, eleverne imellem – dvs. ingen direkte mulighed for at lave et digital praksisfællesskab. Så vi måtte være kreative.

 

Skærmbillede 2016-09-07 kl. 14.56.29

 

Første opgave lød på idégenerering. De sad forskellige steder i rummet med hver sin computer og skrev ideer ned på det kollaborative værktøj: ‘Padlet’, gennem MU.

 

 

 

Skærmbillede 2016-09-08 kl. 00.12.36Skærmbillede 2016-09-07 kl. 14.59.13Skærmbillede 2016-09-07 kl. 20.38.19

 

 

Skærmbillede 2016-09-07 kl. 14.59.27

 

Anden opgave lød på at lave en kort film i grupper. En af grupperne var ligeledes udstyret med et GoPro.

 

 

 

Vi skabte en ramme og et formål, men ikke et LÆRINGSsformål. Dermed var vores tanke, at uformel læring ville have de bedste betingelser for at opstå. Vi læner os op af definitionen, at uformel læring sker, når der ikke er forberedt en aktivitet, som har en pædagogisk og læringsmæssig begrundelse. Selvom det åbenlyst er en udfordring at skabe et uformelt læringsrum i en formel kontekst, som skolen og i særdeleshed i MU er, hvor der skal placeres og beskrives færdighedsmål. Det paradoks beskriver og diskuterer Brown, Collins & Duguid.

Praksisfællesskabstanken udspringer fra Wenger, som i det hele taget plæderer for, at meget skal laves om, for at dette er muligt i en skolesammenhæng, og det er måske her it værktøjer kan åbne op for helt nye muligheder i det pædagogiske rum ( jvf Jessen)
Skærmbillede 2016-09-06 kl. 20.10.02Vores udformning af spørgsmål var ligeledes inspireret af Wenger

 

Som sagt var vi fra starten bevidste om udfordringerne med uformel læring og praksisfællesskaber i MU. Bl.a. det faktum, at for at det skal være et praksisfællesskab, skal fællesskabet kunne bestemme hvor gruppen skal hen, altså det skal være muligt, de selv styrer og bestemmer retningen og centrum, samt at de kan gå en helt ny vej.  Dette synes umiddelbart svært i et så låst system som MU. Ligeledes at MU har en udfordring i forhold til at observere uformel læring, bl.a fordi vi har svært ved at se hvad der foregår. Vi får svært ved at observere den uformelle læring i praksis.

 

Men det vi så, synes vi faktisk er meget interessant 🙂  Vi så, at padlet gjorde det muligt for centrum at flytte sig, og det viste sig at være dynamisk. Centrum flytter sig konstant, der er lige meget plads til alle i gruppen og alle deltager forholdvis lige meget. Når vi så kigger på GroPro optagelserne fra den samme gruppe, så ser vi at der er markant forskel.  Her tegner der sig et billede af, at det oftest er en der styrer og dominerer og dermed flytter centrum sig ikke i samme demokratiske og dynamiske grad.

Skærmbillede 2016-09-07 kl. 23.58.46 Skærmbillede 2016-09-07 kl. 23.58.08

I padletopgaven ser vi, at der sker en uformel læring i socialiseringen med hinanden. Det er tydeligt at se at eleverne interagerer med hinanden på kryds og tværs uden for deres computere, hvor de så går tilbage til deres computer og gruppearbejder online.

Det ser ud som om de også bliver inspireret af hinanden til det de laver i deres egen gruppe og dermed flytter centrum sig muligvis endnu mere.

 

Skærmbillede 2016-09-07 kl. 23.57.39  Skærmbillede 2016-09-07 kl. 20.38.53

Hvad vi også konkluderer er, at de faktisk lærer nye læringsværktøjer i forbindelse med samarbejdet. Her løser de en åben opgave, det er de ikke vant til, og tager selv over og hjælper hinanden til at komme i mål.

Vi observerer, at de “lærer” at finde ud af løsningen selvstændigt i et samarbejde med andre og at have hands on, og det virker til at være mere autentisk for dem.

 

Skærmbillede 2016-09-07 kl. 20.09.44

Tilføj en kommentar

15 kommentarer til "Uformel læring i MinUddannelse"

Send notifikationer om
avatar

Sorter efter:   nyeste | ældste | flest stemmer
Pia Bajlum Esbensen
Gæst
Pia Bajlum Esbensen
6 år 21 dage siden
Spændende – hvordan der bygges bro mellem en formel læringssituation og uformel læring. I har “knækket koden”. I forlængelse af jeres produkt og refleksioner, kommer jeg til at tænke på, hvad der er læring og dannelse i situationen? Hvilke almene kundskaber “lærer” eleverne og danner dem i samspil med de øvrige elever (den uformelle læring)? Jf. artiklen “Learning by Design: good video games as learning machines” af JAMES PAUL GEE, herunder: “Pleasantly Frustrating – Principle: Learning works best when new challenges are pleasantly frustrating in the sense of being felt by learners to be at the outer edge of, but… Læs mere »
Pia Bajlum Esbensen
Medlem
Pia Bajlum Esbensen
6 år 20 dage siden

I øvrigt en rigtig flot video, hvor form og indhold understøtter og interagerer på sigende vis! Mange teknologier inddrages og går op i en højere enhed.

Pia Bajlum Esbensen
Medlem
Pia Bajlum Esbensen
6 år 20 dage siden
NB! Jeg kan se, at jeg ikke var logget på Bloggen under skrivning af min første kommentar, så jeg har kopieret den ind igen. Spændende – hvordan der bygges bro mellem en formel læringssituation og uformel læring. I har “knækket koden” ift. jeres problemstilling, tænker jeg. I forlængelse af jeres produkt og refleksioner, kommer jeg til at tænke på, hvad der er læring og dannelse i situationen? Hvilke almene kundskaber “lærer” eleverne og danner dem i samspil med de øvrige elever (den uformelle læring)? Jf. artiklen “Learning by Design: good video games as learning machines” af JAMES PAUL GEE, herunder:… Læs mere »
Pia Bajlum Esbensen
Medlem
Pia Bajlum Esbensen
6 år 19 dage siden

Måske kan I også kigge på 21st skills ift. dannelse? Se fx definitioner her http://21skills.dk/#/info
For mig er dannelse overordnet ift. læring. Jeg er nok stadig i udgangspunktet tilhænger af Wolfgang Klafkis definition af dannelse som: Material-, formal- og kategorialdannelse. Set i lyset af den teknologiske udviklings fortsatte foranderlighed skal dette indtænkes – og flytter/udvider begreberne.
I forhold til Simons stærkeste elever – så er deres zone for nærmeste udvikling måske blevet berørt og udfordret på andre områder end de øvrige elever? Således at de også har lært noget, som du skriver.

Laila Bo Muhs
Medlem
6 år 20 dage siden
Et ret godt indlæg I har lavet! Synes det det lykkes jer godt at lave en video, hvor I reflekterer over jeres observationer gennem inddragelse af teorien. Og interessante betragtninger. Jeg er enig med jer i at det kan være vanskeligt at skabe en uformel læringsituation med et LMS-system. Spørgsmålet er om ikke LMS godt kan bidrage til stilladsering omkring praksisfællesskaber i undervisningssammenhænge – skabe en ramme at agere i? Jeg tænker at LMS kan bruges til at flytte underviserrollen over imod en vejleder-/facilitator rolle (Flipped Classroom). Kan man så facilitere læringsprocesser i praksisfællesskaber som støttes af det stillads et… Læs mere »
Susanne Madsen
Medlem
Susanne Madsen
6 år 18 dage siden
Hej Maja Fin ide og video. MinUddannelse tænker jeg er skabt til at stilladsere formel læring, så godt tænkt at prøve at få den til at vise uformel læring. ☺ Jeg tror, I får lettere ved denne uges opgave. I dit oplæg herover skriver du, det kan være udfordrende for en lærer at holde øje med elevernes udvikling før til allersidst. Det er muligt, hvis man vælger at bruge læringsmålene til det formål. Uh, hvor ville jeg gerne sætte et billede ind, der kan vise, hvad jeg ellers skal forklare…! I et læringsmål kan man tilføje tegn på læring, her… Læs mere »
Simon Valsted Grandt
Medlem
6 år 18 dage siden
Hej Susanne Tak for din feedback. MU er jo netop skabt til formel læring, da systemet i sin oprindelse blev bygget op omkring læringsmål (synlig læring). Dette var også grunden til, at vi havde udeladt et læringsmål for aktiviteten ifm. uformel læring. Vi er allerede godt i gang med modul 2 – opgaven, men vi har faktisk ikke skrevet tegn på læring til vores læringsmål. Det kan helt sikkert give et billede af, hvor meget eleverne har lært, men vores ene læringsmål til modul 2 er dog meget specifik: http://imgur.com/u35hY3C – Jeg kan fortælle, hvad de fem f’er står for.… Læs mere »
Susanne Madsen
Medlem
Susanne Madsen
6 år 17 dage siden
På vores skole har vi arbejde med MU på godt og ondt de sidste par år. Vi har en god varm tråd ind til udviklerne og har en meget god dialog med dem om, hvad vi kan få systemet til at indeholde. Vi arbejder meget i årgange istedet for klasser, så vi har ikke kunnet udnytte systemet fuldt ud før 1.august i år. Min opgave på skolen er at vejlede lærerne i brugen af MU. Vi har lavet en procesplan, som kører fra maj 2016 til juni 2017, hvor vi 4 gange afholder et kursus i det, lærerne skal arbejde… Læs mere »
Susanne Madsen
Medlem
Susanne Madsen
6 år 18 dage siden
Til det sidste i din indlæg, så tænker jeg flg. om det. Det kan blive en arbejdsbyrde at lægge sin undervisning ind i MU, men det kan også blive en hjælp. I et forløb kan man lave forskellige kapitler, som kan åbnes for forskellige elever. Man kan strukturere sit forløb, så alle har adgang til kap. 1. nogle har kap 1-2 og nogle få 1-2-3. Så har du en differentiering på plads, inden undervisningen går i gang. Den er nærmest usynlig, da eleverne ikke kan se, hvem der har adgang til hvad. Er en af eleverne højdespringer i lige netop… Læs mere »
Simon Valsted Grandt
Medlem
6 år 18 dage siden
Jeg synes, der ligger en enormt spændende pædagogisk diskussion ift. adgangen til kapitlerne for forskellige elever. Min påstand vil være, at inddelingen aldrig kan blive usynlig i en klasse, da eleverne lynhurtigt vil sammenligne deres opgaver med hinanden. Mit ‘issue’ her er nok, at eleverne udemærket er klar over, hvilket niveau de er på og det synes jeg faktisk er ok at italesætte og gøre tydeligt. Dog skal det kun ske med det formål, at eleverne får mere fokus på deres udvikling, end på deres nuværende niveau. Når man gør det usynligt, så mener jeg også, at det implicit sender… Læs mere »
Susanne Madsen
Medlem
Susanne Madsen
6 år 17 dage siden
Hej Simon Da jeg skrev usynlig, tænkter jeg egentlig ikke for andre elever. Der formulerede jeg mig for dårligt. Min tanke er, at eleven kan se det, de skal arbejde med. *De kan ikke se hele lagkagen, hvis de kun har appetit på den halve.* Det vil sige (i en perfekt verden) de bliver motiveret af, at de har en chance for at nå i mål. Hvis den bogligt svage, men pligtopfyldende elev ser endemålet for den dygtigste, oplever jeg af og til, at eleven nærmest giver op. Her kan kapitlerne virke som en milepæl og åbning af det næste… Læs mere »
Klaus Thestrup
Admin
6 år 18 dage siden
Godt at se hvordan I alle håndterer dialogen. Spørgende og lyttende. det bør efter min mening være sådan, at en kommentarstreng skal håndteres. Videoen er god: fortællende og skiftende mellem situationer og diskussioner. Jeg spekulerer på, om nogle af klippene er for korte. der sker meget interessant omkring gopros og mobiler. Om det er uformel læring? ja, det er jo interessant, at I forsøger at få en LMS til det at indeholde aktiviteter, hvor læringsmålene ikke er explicitte. Diskussionen i strengene indeholder jo en del gode råd om at lave en undervisning, hvor der er plads til elevernes forskellige niveauer.… Læs mere »
trackback

[…] Modul 1 […]

wpDiscuz