Aksel_Codingpirates

Velkommen til Digitale læringskontekster

Målet med Digitale læringskontekster er todelt. Dels vil vi i fællesskab undersøge, hvordan vi med digitale teknologier kan udvikle fremtidens uddannelse i et globaliseret netværks- og videnssamfund. Det er primært derfor, du som deltager har tilmeldt dig denne uddannelse. Og dels vil vi også undersøge hvordan dette undervisningsformat, som vi kalder et Open Online Course (OOC), kan understøtte forskellige former deltagelse i online uddannelser. Det er særligt derfor vi som forskere og udviklere forfølger kurset tæt.

Digitale kontekster er udviklet som det vi kalder et Open Online Course. Vi er inspireret af fænomenet MOOCs (Massive Open Online Course), dog er vi ikke fokuseret på det “massive”, men i højere grad på deltagelsesformer. Designfokus har derfor været på at facilitere mulighed for en lang række forskellige deltagelsesformer og at den enkelte brugers deltagelsesform og niveau kan veksle i løbet af forløbet.

Der er overordnet to grupper af deltagere i kurset. Den ene gruppe er jer, som er indskrevet på kandidatuddannelsen i It-didaktisk design. I er knap 30 studerende og deltager som en del af et 20 ECTS-point fag, og dette fag fortsætter når OOC’en afsluttes, frem til en eksamen ved årsskiftet. Den anden gruppe er jer, som har tilmeldt jer som eksterne deltagere. I er knap 160 tilmeldte, og I deltager formodentligt på mange forskellige niveauer, alt efter tid, lyst og interesse. For jer slutter forløbet ved udgangen af uge 41, men I er velkomne til at blive hængende og deltage i diskussionerne, der fortsætter på de indskrevne studerendes blogs.

OOC’en er udviklet og designet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, og der er primært tilknyttet fire medarbejdere, som henholdsvis har stået for udvikling og design af kurset og vil stå som primær underviser på kurset.

Udvikling og forskning varetages primært af lektor Christian Dalsgaard, videnskabelig assistent Tom Gislev og videnskabelig assistent Pernille Jerslev.

Undervisningen varetages primært af lektor Klaus Thestrup

Vi opfordrer jer til at kommunikere omkring OOC’en på den fælles Facebook gruppe og på Twitter #dlooc, hvor vi alle vil være til stede i forskellig grad fra nu af og til kursets afslutning.

Tilføj en kommentar

10 kommentarer til "Velkommen til Digitale læringskontekster"

Send notifikationer om
avatar

Sorter efter:   nyeste | ældste | flest stemmer
Finn Rylov
Gæst
Finn Rylov
6 år 9 måneder siden

Indholdet i artiklen om gaming er udfordrende, fordi den tydeliggør at “gaming” i læring kræver, at den lærende selv kan finde vej og lave fejl og blive vejledt og prøve sig frem og nå frem til “målet”. Altså ikke bare nogle quizzer og andet undervejs, men noget som befordrer vejen igennem prøve, fejl og læring i vekselvirkning.

Kim Elkjær
Gæst
Kim Elkjær
6 år 9 måneder siden

Jeg er enig med dig Finn. Jeg mener bare at den udfordring kan imødegås ved at lave rammer for hvorledes de faktorer du påpeger kan komme i spil. Dvs prøve at håndtere de tænkelige scenarier, der befordrer en optimal læringsoplevelse med det relevante indhold der måtte være.

Peter Møller-Hansen
Medlem
Peter Møller-Hansen
6 år 9 måneder siden

Det er vel “bare” induktiv undervisning, som udtrykker sig i spillet. Og det skal som i andre situationer “samles op”?

Ove Christensen
Medlem
Ove Christensen
6 år 9 måneder siden
Det er beskrives jo ikke som induktivt i artiklen. Her handler det jo om en række parametre for undervisning, der både omhandler didaktiske principper, læringsteoretiske pointer (social learning) og tværgående kompetencer som problemløsning. Jeg finder det mere interessant at diskutere i hvor høj grad principper fra gamin lader sig overføre til undervisning. En kæmpe mangel ved Gees argumentation er, at han ser bort fra, at han er spilentusiast, og måske fordre hans ‘læringsmodel’, at man har det på samme måde. Altså: i hvor høj grad kan principperne, Gee peger på, almengøres til undervisning. Han prøver jo at iscenesætte dem som… Læs mere »
Inger-Marie Falgren Christensen
Medlem
Inger-Marie Falgren Christensen
6 år 9 måneder siden
Det er en rigtig spændende pointe, Ove. Jeg tænker, der er mere potentiale i at undersøge, hvorvidt og hvordan de 3 designprincipper, som Gee nævner (empowered learnes, problem solving og understanding) kan overføres til undervisning og læring på forskellige uddannelsesniveauer. Der er jo allerede meget bevågenhed om disse 3 principper, så det interessante er, hvad spilverdenen kan lære os her. Jeg tror ikke, at den bedste løsning nødvendigvis er at indføre spil i undervisningen i alle fag og på alle niveauer. Men denne holdning hænger velsagtens sammen med, at jeg ikke selv har den store erfaring med spil, og jeg… Læs mere »
Ove Christensen
Medlem
Ove Christensen
6 år 9 måneder siden

Tak @inger-Marie, De tre principper er vigtige – og jeg er ikke sikker på, at vi lærer så meget mere fra spil end vi gør fra pædagogiske teori og erfaring. Jeg finder det også problematisk, at Gee insistere på, at det skal gå én vej – fra spil til undervisning. Problemløsningskompetencer og det at arbejde med problemstillinger er et pædagogisk grundprincip ved en række pædagogiske forestillinger med projektbaseret undervisning og autentiske læreprocesser.

Ove Christensen
Medlem
Ove Christensen
6 år 9 måneder siden

Måske er det mere logisk, hvis diskussion af Gees artikel og ‘Learning for 21st Century’ foregår under ‘Modul 0’, som teksterne er knyttet til. https://open-tdm.au.dk/dl/opgaver/modul-0/

Britt Alstrøm
Medlem
6 år 9 måneder siden

Er det muligt? Kan ikke umiddelbart se det…

Finn Rylov
Gæst
Finn Rylov
6 år 9 måneder siden

Spil er noget end end erhverv. I spil er det legitimt at prøve sig frem, at fejle, lære og gå videre. Den rummelighed er ikke rigtig til stede i erhvervslivet. I spil er det spillet selv, der giver feed back, i erhvervslivet kommer feed back fra ??, og muligheden for egen læring er noget mere begrænset.

Britt Alstrøm
Medlem
6 år 9 måneder siden
På mange måder synes jeg, at de områder, som Gee peger på som værende bærende for læring via spil, er de samme, som er bærende for læring i en almindelig undervisningskontekst. Det kan komme til at lyde som et fagpolitisk crescendo, men er ikke ment sådan: Hvor lang tider tager det at konstruere et godt spil med alt, hvad det indebærer af kontekst, feedback, differentiering osv? Hvor lang tid tager det at forberede god undervisning? Jeg ønsker ikke at affeje pointerne – vi skal da klart lade os inspirere – men er det realistisk at gå meget tæt på alle… Læs mere »
wpDiscuz