To nye udgivelser om klasseledelse til gymnasieskolen

Forskningsprojektet KlasseLedelse og ErfaringsOpsamling (KLEO) har nu genneført den første aktionsrunde på Skive College. På baggrund af disse indledende erfaringer, udrulles KLEO-konceptet efter sommerferien til fire nye ungdomsuddannelser, der også skal arbejde med både lærer- og skoleudvikling.

“Det at få sat andre øjne på ens undervisning, men også hvad der sker i klassen, er meget givtigt, og gør at man fremadrettet nok vil have indstillet “antennerne” lidt anderledes i forhold til eleverne,” lyder et evalueringssvar fra en KLEO-lærer efter den første aktionsrunde på Skive College.  

Formålet med KLEO-projektet er at undersøge klasseledelse og erfaringsopsamling samt konkret at udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. Projektet er dette semester for første gang udrullet på Skive College, og herfra samles erfaringer, der tages med til de næste udrulninger på nye deltagerskoler.

Erfaringerne fra det første KLEO-forløb dokumenteres i to udgivelser, som nu ligger online tilgængeligt. Den ene præsenterer en konkret evaluering af KLEO-projektets første runde, mens den anden er en arbejdsrapport, der peger frem mod den næste udrulning på fire nye skoler i det kommende efterårssemester. De fire nye skoler er Grenaa Gymnasium, Randers HF & VUC, SOSU Herning og College 360 i Silkeborg.

Første del af tre aktionsrunder

Afrapporteringen er lavet på baggrund af erfaringerne fra 15 deltagende lærere fra Skive College og deres pædagogiske leder, som sammen med otte KLEO-konsulenter har afprøvet KLEO-konceptet fra januar til april 2018. Formålet er at udvikle en undersøgende undervisningstilgang for den enkelte lærer, og samtidig at sikre skoleudviklingen gennem inddragelsen af skolens pædagogiske ledelse.

KLEO-projektet er baseret på aktionsforskning, og består derfor af forskellige aktionsrunder.

En aktion kan, ifølge forskningsleder Lea Lund fra CUDiM, defineres som “et pædagogisk eksperiment, der iværksættes med henblik på at lære af og raffinere praksis, og som knytter sig til en bestemt problemstilling”.

Den første aktionsrunde, som lærerne i Skive har gennemført, har fokus på lærerens egen professionelle klasseledelse og relationspædagogiske ageren. Helt konkret tages der udgangspunkt i de teoretisk funderede værktøjer “den interpersonelle læreradfærdsmodel” og “QTI – den relationspædagogiske lærerprofil”.

Gode erfaringer

De 15 lærere på Skive College har på den måde udført aktioner i deres egen undervisning i løbet af det forgangne semester. Størstedelen af aktionerne var rettet mod elevernes øgede deltagelse, og lærerne eksperimenterede derfor med forskellige måder at styre og lede deltagelsesprocessen på ud fra de redskaber, som KLEO-konsulenterne havde givet dem.

”Det er meget fint, at man bliver ‘tvunget’ ud i at prøve noget nyt, som man måske ofte har tænkt sig at gøre, men bare aldrig har fået sig taget sammen til. Det rykker én væk fra den daglige undervisning og over i nye tankegange som ikke er så besværlige, når først de er prøvet af på sin (forsøgs)klasse”, skriver en af KLEO-lærerne i deres evalueringssvar.

Evalueringen tyder på en generel tilfredshed med den forløbet af den første aktionsrunde fra både lærere, ledelse og KLEO-konsulenter, som alle er inddraget i afrapporteringen.  

Læs mere:

 

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like