Takeaway Teaching afprøves og udvikles i fagmiljøerne

Undervisningsformatet Takeaway Teaching blev født i sommeren 2017 og lå efter sommerferien klar til brug. I alt 42 forløb er nu gennemført, herunder seks testforløb med støtte fra Aarhus Universitets udviklingsstrategiske midler. 337 studerende er dermed blevet undervist i studiestrategier med hjælp fra Takeaway Teaching.

Studiekompetencer er omdrejningspunktet for det nyudviklede undervisningsformat fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, som det seneste semester for alvor er blevet afprøvet af en bred vifte af undervisere på Arts, Aarhus Universitet. Takeaway Teaching hedder formatet, der gør det muligt for underviserne at tage konkrete aktiviteter med sig hjem som en del af deres forberedelse.

“CUDiM har gennem årene udviklet en række aktiviteter og formater, der støtter de studerendes studiekompetencer og undervisernes didaktiske kompetencer – eksempelvis platformene Studypedia og AU Educate. Vores erfaringer, som understøttes af forskningen på området, peger på, at udbyttet af sådanne generiske tiltag er størst, når det kobles direkte til fagene,” fortæller Hanne Balsby Thingholm, adjunkt på CUDiM og udvikler på Takeaway Teaching.

Takeaway Teaching sparer undervisere tid

Med støtte fra Universitetet har CUDiM haft mulighed for i efterårssemesteret at følge seks undervisere og deres studerende fra forskellige fag, som alle anvendte et selvvalgt tema i Takeaway Teaching-formatet. Det har både indebåret observation af undervisning, interview af undervisere og fokusgruppeinterview med studerende.

“Undervisernes positive tilbagemeldinger var, at de oplevede, at CUDiMs forarbejde sparede dem tid i forberedelsen, og at de blev inspireret og hjulpet godt på vej til at afprøve aktiviteter, som de ikke selv ville have ’fundet på’. Desuden oplevede de høj kvalitet i formatet, da alle temaer er udviklet af fagpersoner på de pågældende områder,” fortæller Hanne Balsby Thingholm.

Undervisningsformat anvendes på forskellige måder

Det fremgår af undervisernes tilbagemeldinger, at Takeaway Teaching giver underviserne et udbytte på flere forskellige måder. Nogle undervisere fremhæver fordelen ved at kunne anvende temaerne direkte, som de er, mens andre ser det som en fordel, at de selv kan tilpasse og plukke i temaerne, som de ønsker.

Ifølge Hanne Balsby Thingholm understreger det en vigtig hensigt med Takeaway Teaching:

“Temaerne er opbygget i elementer med aktiviteter, der enten kan implementeres direkte i undervisningen uden særligt forarbejde eller tilpasses af den enkelte underviser eller af flere undervisere i fagteams – alt efter hvad der passer bedst til underviserstilen og fagets indhold”.

De studerende oplever øget relevans

Også de studerende oplever et udbytte ved Takeaway Teaching-formatet. Den generelle opfattelse er, at det giver god mening at afsætte tid i undervisningen til undervisning i studiestrategier. Et flertal peger på, at det opleves mest relevant og givende, når aktiviteter om studiekompetencer tager udgangspunkt i opgaver, som direkte skal bruges til noget i faglig sammenhæng.

“De studerende meldte positivt tilbage, at det var meget meningsfuldt og nemmere at forstå, når aktiviteterne blev gennemført sammen med deres underviser frem for på et alment studiekursus løsrevet fra undervisningen og ens medstuderende,” uddyber Hanne Balsby Thingholm ud fra fokusgruppeerfaringerne med de studerende.

Stadig udviklingspotentiale

Efterårets testforløb peger også på et par forbedringspunkter. Eksempelvis melder flere undervisere tilbage, at det var en udfordring at danne sig et overblik over indholdet i de forskellige temaer. Det vil man ifølge Hanne Balsby Thingholm forsøge at løse ved i den kommende udvikling af formatet at fokusere mere på illustrationer til overblik.

“Kun ved at samarbejde med undervisere og afprøve temaerne i praksis, kan vi sørge for at udvikle Takeaway Teaching på en måde, som giver mening for de undervisere, det er beregnet til,” uddyber hun afslutningsvist.

Derfor håber hun, at endnu flere undervisere får lyst til at afprøve formatet.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like