Skrivegrupper for ph.d.-studerende øger kontakten til fagmiljøet

Kategoriseret Undervisningsudvikling
Skrevet af

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier har samarbejdet med Ph.d.-skolen for Arts om at facilitere skrivegrupper for ph.d.-studerende. Skrivegrupperne er både med til at understøtte de ph.d.-studerendes skriveprocesser og åbne op for samarbejde med andre ph.d.-studerende.

ARTS_JR_0147

På Arts arbejder langt de fleste ph.d.-studerende alene med deres projekter, og det kan somme tider være en ensom proces uden ret megen kontakt til fagmiljøet på universitetet.

Stacey Cozart og Gry Sandholm Jensen har sammen med ph.d.-programmerne Didactics og Learning and Education sat gang i et projekt, der har bestået af to seminarer.

Det første seminar var organiseret efter writing retreat-modellen, hvor deltagerne skriver på deres egne projekter efter et struktureret program, og derudover får en række oplæg om skriveproces og bliver præsenteret for feedbackredskaber.

”På det første seminar satte vi fokus på skriveprocesser og vigtigheden af ikke kun at koncentrere sig om det endelige produkt. Det er vores erfaring, at der ofte fokuseres for meget på produktet for tidligt,” siger Gry Sandholm Jensen, der faciliterede seminaret sammen med Stacey Cozart.

Det afsluttende seminar fokuserede på den akademiske genre, og her var et væsentligt element desuden et oplæg ved en vejleder fra de ph.d.-studerendes eget fagområde.

”Netop koblingen til fagmiljøerne og de faglige vinkler på de mere generelle skrivepædagogiske og genremæssige emner er enormt vigtigt i denne sammenhæng,” siger Stacey Cozart og fortsætter: ”Vi vil gerne skabe mulighed for, at deltagerne får en tættere tilknytning til deres fagmiljøer og opnår indsigt i, hvilke udfordringer, der kan være i at skrive inden for netop deres felt.”

Deltagerne blev inddelt i skrivegrupper, der har udvekslet tekster og feedback flere gange i løbet af foråret. Langt de fleste af deltagerne planlægger at fortsætte i deres feedbackgrupper, selvom projektet officielt er afsluttet.

”Jeg håber, at vi fortsat kan samarbejde om lignende projekter med de øvrige ph.d.-programmer, så flere ph.d.-studerende kan opleve lignende fordele ved processen og en tættere tilknytning til deres forskningsmiljø,” siger Stacey Cozart.

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like