Professor om fremtidens universitet: Vi bliver nødt til at tage højde for den omkringliggende verden

Professor Ronald Barnett, University of London, var en af hovedtalerne til The Purpose of the Future University Conference, som CUDiM arrangerede sammen med det nye forskningscenter Centre for Higher Education Futures (CHEF) i starten af november. Her lagde han bl.a. vægt på vigtigheden af, at universiteterne engagerer sig i den omkringliggende verden.  

“Konferencen er vigtig, fordi det er den første konference, som åbner op for en diskussion af universitetet og uddannelse i et filosofisk og teoretisk perspektiv. Den har tiltrukket folk fra hele verden, hvis eneste formål er at diskutere netop dette. Mange lande har i dag store universitetssystemer, og alligevel har der næsten ikke været nogle seriøse diskussioner af selve tanken bag universitet og idéen om videregående uddannelser”.

Sådan fortæller professor Ronald Barnett, efter han åbnede The Purpose of the Future University Conference med sin keynote Constructing the University: Towards a Social Philosophy of Higher Education en tirsdag morgen i starten af november. Forskere fra hele 17 nationaliteter var rejst til Aarhus for bl.a. at høre Barnett tale om fremtidens universitet og selv være med til at diskutere emnet.

Tager uddannelsesforskere fejl?

I sin keynote er Ronald Barnett bl.a. inde på, at mange af de forskere, der tidligere har interesseret sig for fremtidens universitet, har kigget i den forkerte retning. Dette skyldes, at der har været en tendens til kun at undersøge idéen om universitetet, uddyber han efterfølgende:

“Jeg vil ikke sige, at filosoffer, der diskuterer universitetet og videregående uddannelser, tager fejl. Det jeg mener er, at mange af dem udelukkende har fokuseret på idéen bag universitetet – og ikke på universitetets komplekse karakter i det samfund, som det er placeret i i dag”, fortæller han og fortsætter:

“Vi bliver nødt til at medregne den omkringliggende verden. Ikke blot for at forstå universitetet men også for at kunne udvikle nye idéer omkring universitetet som kan have indflydelse på den omkringliggende verden”.

To sider af samme sag

Ifølge Ronald Barnett er der dog flere aspekter, som vi skal overveje, når vi snakker om fremtidens universitet. På den ene side er der et praktisk aspekt. Universitet bliver nødt til at finde flere og mere kreative løsninger på at række ud til den omkringliggende verden og engagere sig i den på alle niveauer, fortæller han om det ene aspekt.

På den anden side handler diskussionen om fremtidens universitet også om mere akademiske og intellektuelle overvejelser.

“Akademisk og intellektuelt bliver vi nødt til at finde måder, hvorpå vi kan tænke om universitetet – og det er der allerede nogle, som er i gang med. Der er allerede universiteter, som diskuterer både internt og med det omkringliggende samfund om, hvordan de kan udvikle sig, og hvad det vil sige at udvikle sig som universitet i det 21. århundrede. Det er netop det, vi har brug for”.

Professor Ronald Barnett var en af i alt tre hovedtalere på The Purpose of the Future University Conference. Derudover holdt Susan Wright, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), oplæg under titlen The idea and purpose of the future university, mens Paul Gibbs, University of Middlesex, stillede spørgsmålet Who is to speak to the truth in the contemporary university.

Se Ronald Barnetts præsentation og hør hele oplægget her.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like