Professor Jeppe Bundsgaard bidrager med nye perspektiver på sprog om digitale kompetencer

I slutningen af november fandt den første af fire workshops sted i forskningsprojektet DiDaK – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling i gymnasieskolen. På workshoppen holdt professor i fagdidaktik og it, Jeppe Bundsgaard, bl.a. et oplæg, som bidrager til udviklingen af et sprog for at tale om digitale kompetencer og digital dannelse i gymnasieskolen.

I forskningsprojektet DiDaK anvender forskere fra CUDiM fire overordnede kompetenceområder som afsæt for at diskutere, hvad digitale kompetencer kan indebære og omhandle. De fire kompetenceområder dækker over informationskompetencer, operationelle kompetencer, deltagelseskompetencer og produktive kompetencer.

I sit oplæg på den første workshop i DiDaK-projektet bidrager Jeppe Bundsgaard, professor i fagdidaktik og it med særligt fokus på danskfaget ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), med en nuancering af de fire kompetenceområder.

“Jeg tror, at vi skal prøve at tænke i scenariedidaktiske tilgange. Vi skal sætte eleverne i virkelighedsnære situationer. Oplevelsen af at noget er virkeligt giver elever enormt meget motivation” fortæller han.

I forlængelse heraf foreslår Jeppe Bundsgaard en tilføjelse af et femte kompetenceområde, der har fokus på processuelle arbejdsgange i relation til digitale områder, til de fire kompetenceområder, der allerede er i fokus i DiDaK-projektet.

Processuelle kompetencer og digital dannelse

“Vores udfordring er, at mange lærere kun er på niveau 2 ud af 4, når det kommer til kompetencer inden for digitale områder; de kan det basale og ikke meget mere. Jeg vil anbefale, at vi i meget højere grad forsøger på at præsentere eleverne for undervisningsmateriale, som er mere virkelighedsnært”.  

Hvis læreren ikke selv ved tilstrækkeligt om, hvordan digitale processer foregår, bør der kigges mod, hvad professionelle foretager sig ude i virkeligheden. Sådan lød en af Jeppe Bundsgaards pointer på workshoppen.

Han ser en stor fordel i at kigge på, hvordan professionelle producenter arbejder med digitale medier, da vi ved at simulere de professionelles praksisser, også giver eleverne mulighed for at udvikle deres processuelle kompetencer i en digital virkelighed.

Workshops skal inspirere skolernes arbejde

Udover oplæg ved Jeppe Bundsgaard bød workshoppen også på oplæg ved Kristian Kallesen fra Styrelsen for It og Læring (STIL), som har igangsat DiDaK-projektet, og forskningsleder Christian Dalsgaard fra CUDiM. Deltagerne fra de fem demonstrationsskoler, som er med i projektet, brugte derudover dagen på at udvikle aktionsplaner og ledelsesplaner for den kommende projektperiode.

Formålet med de fire workshops er at inspirere skolernes arbejde med forskningsbaserede oplæg, opbygge faglige netværk på tværs af skolerne og arbejde med udvikling af nye undervisningsforløb.

Imellem de fire workshops gennemføres aktioner på de enkelte skoler, primært i form af undervisningsforløb, der er designet på de enkelte workshops. Formålet med arbejdet mellem de fire workshops er, at skolens deltagere arbejder som praksisforskere i deres egne forløb.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like